SPRAWOZDANIE  EKONOMICZNO-INWESTYCYJNE ZA ROK 2019

SPRAWOZDANIE EKONOMICZNO-INWESTYCYJNE ZA ROK 2019

Główną misją, którą realizuje parafia jest głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów. Ich konsekwencją jest służba potrzebującym, w tym także działalność charytatywna. Aby te cele zrealizować potrzebujemy środków materialnych. Troska o potrzeby Kościoła stanowiąca zapis piątego przykazania kościelnego odnosi się także do tych spraw. Jesteśmy zatem odpowiedzialni za Kościół w wymiarze duchowym i materialnym.

Początek nowego roku to okazja do dokonania bilansu ekonomicznego. Saldo początkowe w roku 2019 wynosiło 30 289,08 zł. Wpływy do kasy parafialnej w minionym roku to 995 330,79 zł, rozchody 1 000 915,96 zł. Rok sprawozdawczy zamknęliśmy z dodatnim saldem w wysokości 24 703,91 zł.

Największą inwestycją zrealizowaną w 2019 roku było położenie granitowej posadzki w prezbiterium małego kościoła oraz zainstalowanie kamiennego ołtarza, ambony i dodatkowego wyposażenia prezbiterium. Poza tym został wyremontowany mechanizm dzwonów oraz zainstalowany internetowy nadzór nad ich funkcjonowaniem. Częściowo uszczelnione zostały witraże w małym kościele. Te prace będą kontynuowane. Został rozpoczęty remont elewacji plebanii od strony biura parafialnego oraz wykonane drobne naprawy w kościele, jadłodajni i budynkach mieszkalnych. Koszt tych inwestycji to 211 161,29 zł. Zostały ona w pełni rozliczone. Do zrealizowanych inwestycji należy zaliczyć także spłatę kredytu, który otrzymaliśmy przed dwoma laty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalację ogrzewania w małym kościele. Spłata kredytu wraz z odsetkami w minionym roku wyniosła 47 496,53 zł.

Na realizację wymienionych celów zostały przeznaczone ofiary zbierane podczas kolekt, 50 % dochodów z dzierżawy wieży pod nadajnik telefonii komórkowej (50 % oddajemy do kurii), wpływy z usług pogrzebowych, dary indywidualnych osób oraz ofiary kolędowe. W tym roku ofiary kolędowe po odliczeniu honorariów kolędujących księży i diakona wyniosły 75 640 zł (w tym ofiary, których zrzekłem się na rzecz parafii).

Koszty związane z funkcjonowaniem parafii to oprócz remontów, utrzymania budynków, opłat za gaz (w 2019 roku 48 753,61 zł), energię elektryczną (w 2019 roku 48 525,03 zł), wodę, pensje pracowników, podatki, ubezpieczenia pracowników, budynków i karawanów, także zobowiązania wobec diecezji, Stolicy Apostolskiej i Kościoła powszechnego. Do kurii biskupiej w Pelplinie w 2019 roku przekazaliśmy na wspomniane cele oraz Wyższe Seminarium Duchowne 152 779,40 zł.

Nasza parafia od wielu lat przygotowuje i wydaje posiłki biednym z całego miasta. Dzieło to jest wspierane materialnie przez MOPS, Bank Żywności oraz indywidualnych sponsorów. Rycerze Kolumba wraz z Młodym Wolontariatem CARITAS przeprowadzili akcje pomocy osobom starszym i samotnym „Tutka od Serca”. Akcja ta pozwoliła przed świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia zebrać każdorazowo ponad tonę darów. Odbyły się zbiórki darów pod hasłem „Tak, pomagam!” i „Kromka chleba dla sąsiada”. Młody Wolontariat zrobił paczki i pod opieką Rycerzy Kolumba dostarczył je potrzebującym. Warto w tym kontekście wspomnieć, że na terenie parafii działa Szkolne Koło Caritas ze Szkoły Podstawowej nr 8, które liczy ponad 40 członków i współpracuje z Młodym Wolontariatem. Młodzież, aby kształtować postawę miłosierdzia bierze udział w świątecznych dniach skupienia i trzydniowych rekolekcjach dla Szkolnych Kół Caritas w Pelplinie. Warsztatami objęci są także kandydaci do bierzmowania.

Odbyły się w naszej parafii kiermasze ozdób świątecznych i pierwszy raz akcja „Paczuszka dla Maluszka” zorganizowana przez Fundację „Małych Stópek”. Dary za pośrednictwem Fundacji zostały przekazane dzieciom, których życie zostało ocalone przed aborcją.

Do pomocy potrzebującym należy zaliczyć materialne wspieranie misjonarzy i misji, w tym zbiórkę ofiar na zakup pojazdów dla misjonarzy. Dzieci z naszej parafii zaangażowały się jako kolędnicy w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci i zebrały ofiary dla dzieci w Amazonii. W tym zakresie najbardziej znacząca była pomoc materialna dla rodzin w Aleppo. Członkowie różnych wspólnot – w tym najwięcej Misyjnych Róż Różańcowych – od początku akcji Caritas Polska Rodzina-Rodzinie otoczyli materialną pomocą ponad 50 rodzin, wysyłając dla każdej z nich przez pół roku po 510 zł miesięcznie. Pomoc dla niektórych rodzin jeszcze trwa. Rycerze Kolumba przeprowadzili zbiórkę ofiar do puszek w wysokości 4 545 zł na rzecz prześladowanych chrześcijan w ramach peregrynacji obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan. Przeprowadzili także zbiórkę ubrań celem sfinansowania budowy studni w Czadzie. Na ten cel również Księża Sercanie zebrali w naszej parafii 4609 gram srebra oraz 91 gram złota (to ilości największe z prowadzonych przez to zgromadzenie akcji). Rozprowadzili także krzyżyki sercańskie za łączną kwotę 9 852 zł.

Zbiórki celowe w 2020 roku, które przekażemy do Pelplina (część już została przekazana): kolekta na misje katolickie (6 stycznia), kolekta na WSD (19 stycznia), ofiary ze żłóbka na misje katolickie (Okres Bożego Narodzenia), kolekta na zakony klauzurowe (2 lutego), kolekta na remont WSD (16 lutego), zbiórka do puszek na rzecz polskich misjonarzy „Ad gentes” (8 marca), kolekta na WSD (15 marca), kolekta budowlano – remontowa (29 marca), ofiary na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego złożone podczas Adoracji Krzyża (10/11 kwietnia), kolekta na szkolnictwo katolickie diecezji i na KUL (13 kwietnia), zbiórka na cele charytatywne (19 kwietnia), I Komunia dzieci – ofiary na Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego (maj), kolekta budowlano – remontowa (31 maja), zbiórka na Świątynię Opatrzności Bożej (7 czerwca). kolekta na remont WSD (14 czerwca), kolekta na Stolicę Apostolską (29 czerwca), kolekta budowlano – remontowa (30 sierpnia), kolekta na WSD (13 września), zbiórka na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (11 października), kolekta na misje katolickie (18 października), zbiórka na rzecz Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (8 listopada), kolekta budowlano – remontowa (20 listopada), zbiórka na pomoc materialną dla Kościoła katolickiego na Wschodzie (6 grudnia), kolekta na rzecz Stolicy Apostolskiej (6 grudnia), zbiórka do puszek na szkolnictwo katolickie diecezji i na KUL (26 grudnia). Poza tym jesteśmy zobowiązani do przekazywania comiesięcznego ryczałtu w kwocie 2 409 zł.

Wśród najbliższych planów inwestycyjnych jest położenie kamiennej posadzki w małym kościele (kwiecień i maj 2020 roku), wymiana ławek i konfesjonałów w małym kościele. Ławki będą wykonane z drewna jesionowego (cztery rzędy), a konfesjonały zamykane, aby wyciszyć głos penitentów i spowiednika. Dokonaliśmy przedpłaty w wysokości 50 000 zł na zakup granitu na posadzkę w małym kościele.

Z okazji Wielkiego Czwartku zostanie położony nagrobek na grobie ks. prał. Aleksandra Kłosa. Będzie on wykonany zgodnie z wzorem pozostawionym przez Księdza Prałata i zatwierdzonym przez Panią Irenę, gospodynię Księdza Prałata oraz Rodzinę.

Dziękuję wszystkim, którzy swoją modlitwą, ewangelizacyjną aktywnością oraz materialnym wsparciem czują się odpowiedzialni za duchowy i materialny stan naszej parafii. Ufam, że z pomocą Bożej Opatrzności oraz ludzi dobrej woli uda nam się zrealizować cele wyznaczone na rok 2020.

Ks. Janusz Chyła, proboszcz