SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKO-EKONOMICZNE ZA ROK 2021

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKO-EKONOMICZNE ZA ROK 2021

Miniony rok był 39. w historii naszej parafii i kolejnym przeżywanym w cieniu obostrzeń spowodowanych covidem. Ta sytuacja uczy nas planować różne przedsięwzięcia z dozą niepewności, co przyniosą kolejne dni, a nade wszystko ufać Bożej Opatrzności.

Posługę kapłańską w minionym roku pełnili: ks. prał. Stanisław Knapik, senior; wikariusze: ks. Krzysztof Wilkowski (piąty rok w parafii), ks. Rafał Kunowski (drugi rok w parafii), ks. Marek Szynkowski (po roku duszpasterzowania został skierowany na Katolicki Uniwersytet Lubelski celem kontynuowania studiów z patrologii), ks. Mateusz Rzepkowski (pierwszy rok w parafii), ks. Adam Chyła (pierwszy rok w parafii) i ks. Janusz Chyła (proboszcz od 2016 roku). Praktykę duszpasterską odbywali diakoni Patryk Wysota i Rafał Okroj.

Parafia aktualnie – po odejściu w minionym roku pana organisty Franciszka Orzłowskiego na emeryturę – zatrudnia czterech pracowników etatowych. Wsparciem służy kilkunastu wolontariuszy oraz czterech nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Funkcję doradczą pełnią Rady Duszpasterska i Ekonomiczna. Nauczaniem religii w szkołach oprócz czterech wikariuszy i sióstr zakonnych, zajmują się katecheci świeccy.

W roku 2021 sakrament chrztu przyjęło 60 dzieci, w tym 3 pomiędzy 1 a 7 rokiem życia. Bierzmowanie w roku 2021 nie odbyło się z uwagi na przesunięcie udzielania tego sakramentu na pierwsze klasy szkół ponadpodstawowych. Komunię Świętą pierwszy raz przyjęło 128 dzieci. Sakrament małżeństwa zawarło 14 par. Kapłani z posługą sakramentalną odwiedzali 165 chorych (w roku 2020 było ich 130). Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej w każdą niedzielę i święta odwiedzali 10 chorych. W 2021 roku zmarło 140 parafian (w 2020 roku 184). Smutkiem napawa fakt, że wielu zmarłych przed odejściem z tego świata nie przystępuje do sakramentów. To na rodzinie osób chorych spoczywa obowiązek troski o możliwość przyjmowania przez nich sakramentów. Udzieliliśmy w minionym roku 122 500 Komunii Świętych.

Istotą działania duszpasterskiego jest przede wszystkim głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów. Pomoc potrzebującym to jeden z owoców spotkania z Bogiem. Oprócz całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu raz w miesiącu, adoracja trwa w małym kościele od poniedziałku do piątku. Rozpoczynamy ją Koronką do Bożego Miłosierdzia, a kończymy Różańcem. W pierwsze soboty miesiąca włączaliśmy się w Męski Różaniec. Odbyły się w naszej parafii peregrynacje figury Matki Bożej Brzemiennej z Matemblewa oraz relikwii bł. Michaela McGivney’a, założyciela Rycerzy Kolumba. Od grudnia ubiegłego roku – w kontekście trwającego Synodu poświęconego współodpowiedzialności za Kościół i jego misję ewangelizacyjną – w każdą trzecią środę miesiąca pielgrzymujemy pieszo do Zamartego w intencji powołań do sakramentalnych małżeństw i rodzicielstwa, oraz kapłaństwa, życia zakonnego, konsekrowanego i misyjnego. Z naszej parafii wyruszyła Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę, jednodniowa pielgrzymka do Piaseczna (200 km) i piesza do Zamartego. Gościliśmy z okazji odpustu i przyjęcia nowych Rycerzy Kolumba ks. bp. Arkadiusza Okroja. Rekolekcje wielkopostne poprowadził ks. prof. Jan Perszon z Torunia. Gościliśmy także ks. Pawła Rytel-Andrianika, byłego rzecznika prasowego Konferencji Episkopatu Polski, ks. Tomasza Trzaskę, pracownika IPN z Warszawy, o. Zbigniewa Ptaka, paulina z Krakowa, ks. Wojciecha Węckowskiego, redaktora naczelnego Pielgrzyma, ks. Marka Kancelarczyka z Fundacji Małych Stópek ze Szczecina, ks. Andrzeja Szopińskiego, diecezjalnego ekonoma, moderatorów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie: ks. Tomasza Huzarka, rektora, ojców duchownych ks. Rafała Barcińskiego i ks. Sławomira Kunkę, oraz kapłanów, którzy przybyli ze wspólnotami CENACOLO i Ruchem Czystych Serc. Gościliśmy Siostry Miłosierdzia, które rozdawały Cudowne Medaliki. W Dniu Świętości Życia wykład wygłosił pan dr. Marek Fanslau. Odbyły się parafialne i dekanalne spotkania synodalne oraz kolejny raz Weekendy dla Narzeczonych i Ekstremalna Droga Krzyżowa. Przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli w beatyfikacji Stefana kard. Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej w Warszawie i 30. rocznicy powstania Radia Maryja w Toruniu. Akcja Katolicka obchodziła 25. lecie istnienia w diecezji i naszej parafii. Wysłuchaliśmy koncertów GOSPEL W DRODZE oraz trio wokalno-instrumentalnego SPERO.

Aby realizować cele ewangelizacyjne parafia korzysta ze środków materialnych zbieranych podczas kolekt, dochodów z dzierżawy wieży pod nadajnik telefonii komórkowej (50 % oddajemy do kurii), wpływów z usług pogrzebowych, darów indywidualnych osób oraz ofiar złożonych przy okazji kolęd. Podczas grudniowych i styczniowych Mszy świętych kolędowych oraz odwiedzin w domach złożono ofiary w wysokości 44 489 zł. Saldo początkowe w roku 2021 wynosiło 30 581,27 zł. Wpłynęło do kasy parafialnej w minionym roku 1 063 613,10 zł. Rozchody wyniosły 1 022 651,95 zł. Rok sprawozdawczy zamknęliśmy dodatnim saldem w wysokości 71 542,42 zł.

Główne inwestycje zrealizowane w 2021 roku to instalacja nowych ławek z drewna jesionowego w małym kościele (częściowo spłaconych w 2020 roku), modernizacja systemu alarmowego w kościołach oraz budynkach parafialnych, remont łazienki w mieszkaniu wikariuszowskim, malowanie mieszkań, zakup kosiarki do trawy, dwóch mikrofonów bezprzewodowych. Na realizację wymienionych przedsięwzięć, a także innych drobnych zakupów, remontów w kościele, plebanii i jadłodajni wydaliśmy 119 496,62 zł. Do zrealizowanych inwestycji należy zaliczyć także spłatę kredytu, który otrzymaliśmy przed czterema laty w wysokości 240 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalację ogrzewania w małym kościele oraz kredytu w wysokości 100 000 zł na granitową posadzkę zaciągniętego w 2020 roku. Spłata pierwszego kredytu w tym roku dobiega końca, a drugi spłacimy do lipca 2023 roku. Spłata kredytów wraz z odsetkami w minionym roku wyniosła 83 531,36 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem parafii to oprócz remontów, utrzymania budynków, opłat za gaz, energię elektryczną, wywóz nieczystości, wodę, pensje pracowników, podatki, ubezpieczenia pracowników, budynków i karawanów, także zobowiązania wobec diecezji, Stolicy Apostolskiej, misji i dzieł charytatywnych. Do kurii w Pelplinie w 2021 roku przekazaliśmy na wspomniane cele oraz na Wyższe Seminarium Duchowne 183 069,80 zł.

Nasza parafia od wielu lat przygotowuje i wydaje posiłki osobom potrzebującym pomocy. Dzieło to jest wspierane materialnie przez MOPS, Bank Żywności oraz indywidualnych sponsorów. Odbyły się zbiórki darów, które za pośrednictwem Młodego Wolontariatu i Rycerzy Kolumba trafiły do osób starszych i samotnych. Włączyliśmy się w akcję „Paczuszka dla Maluszka” zorganizowaną przez Fundację Małych Stópek. Dary za pośrednictwem Fundacji zostały przekazane dzieciom, których życie zostało ocalone przed aborcją. Odbyły się kiermasze na zakup leków dla Kirilla i Aleksa, zbiórka ofiar na Hospicjum Domowe w Chojnicach. W 2021 roku zostały cztery razy przeprowadzone akcje honorowego krwiodawstwa. Do pomocy potrzebującym należy zaliczyć materialne wspieranie misji, w tym zbiórkę ofiar na zakup pojazdów dla misjonarzy, pomoc materialną dla rodzin w Aleppo oraz zbiórkę Fundacji Orla Straż dla ofiar terrorystów islamskich. Gościliśmy w parafii dzwon Głos Nienarodzonych pobłogosławiony przez papieża Franciszka, którego zadaniem jest budzenie sumień uśpionych cywilizacją śmierci.

W planach duszpasterskich na rok 2022 oprócz wydarzeń związanych z rokiem liturgicznym, przewidujemy rekolekcje parafialne, które od 10 do 13 kwietnia na temat Eucharystii ma poprowadzić o. Zbigniew Ptak. Pierwsza Komunia Święta zaplanowana jest na niedzielę 1 maja, bierzmowanie na wtorek 24 maja. O poprowadzenie misji parafialnych od 9 do 16 października poprosiliśmy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Planujemy w tym roku pielgrzymki autokarowe, między innymi Akcji Katolickiej do polskich sanktuariów oraz Odnowy w Duchu Świętym na Bałkany (w tym do Medjugorie).

Wśród najbliższych planów inwestycyjnych jest wymiana konfesjonałów w małym kościele, krzeseł dla celebransa oraz asysty i klęczników dla nowożeńców. Przystąpimy następnie do prac w dużym kościele. Malowanie kościoła poprzedzimy uszczelnieniem dachu oraz poprawą akustyki.

Dziękuję Kapłanom, Siostrom Zakonnym, Katechetkom, Pracownikom, Wolontariuszom, Parafianom oraz Przyjaciołom za współtworzenie dobra ku większej chwale Bożej. Ufam, że z Bożą pomocą, a także dzięki ludziom dobrej woli, uda się nam głębiej żyć wiarą, nadzieją i miłością oraz zrealizować cele wyznaczone na rok 2022.

Ks. Janusz Chyła, proboszcz