SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK 2019

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK 2019

Anno Domini 2019, był 37. rokiem istnienia naszej parafii, która na zakończenie wizyt duszpasterskich 31 stycznia br. liczyła 9 981 osób. Przed rokiem pożegnaliśmy śp. ks. prał. Aleksandra Kłosa, który odszedł do wieczności w pierwszy czwartek miesiąca lutego, w 88 roku życia i 61 roku posługi kapłańskiej. Duchowe i materialne dziedzictwo pozostawione przez Księdza Prałata to dar i zobowiązanie dla całej naszej wspólnoty.

Posługę kapłańską w minionym roku sprawowali w naszej parafii – ks. prał. Stanisław Knapik, senior; wikariusze – ks. Andrzej Myszak, który po pięciu latach posługi został przeniesiony do Jeżewa, ks. Sławomir Kulczyk (piąty rok posługi w parafii), ks. Krzysztof Wilkowski (trzeci rok posługi w parafii), ks. Krzysztof Przechowski (pierwszy rok posługi w parafii), ks. Robert Broca (pomoc wakacyjna) i ks. Janusz Chyła (proboszcz od 2016 roku). Praktykę duszpasterską odbywali dwaj diakoni – Daniel Ciemniewski i Wojciech Dradrach oraz Piotr Hordijenko, kleryk z Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej.

Parafia zatrudnia aktualnie pięciu pracowników etatowych. Wsparciem służy kilkunastu wolontariuszy oraz nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej (czterech), którzy w niedziele i święta zanoszą Pana Jezusa w Komunii Świętej do 10 chorych. Funkcję doradczą spełnia Rada Duszpasterska i Ekonomiczna. Istotną część parafii stanowią wspólnoty formacyjne, ewangelizacyjne i charytatywne. Podczas ostatnich wizyt duszpasterskich informacja o kilkunastu wspólnotach wraz z zaproszeniem do udziału w nich, została przekazana wszystkim parafianom, którzy przyjęli kolędę. Nauczaniem religii w szkołach oprócz księży wikariuszy, diakona i sióstr zakonnych, zajmują się katecheci świeccy.

W roku 2019 sakrament chrztu przyjęło 65 dzieci, w tym 9 pomiędzy 1 a 7 rokiem życia, oraz 2 powyżej 7 roku życia. Do bierzmowania przystąpiły 164 osoby, a Komunię Świętą pierwszy raz przyjęło 75 dzieci. Sakrament małżeństwa zawarło 26 par. Kapłani z posługą sakramentalną odwiedzali 130 chorych. Przed Wielkanocą dodatkowo 15 osób, a przed Bożym Narodzeniem 21 osób. W 2019 roku zmarło 154 parafian. Podczas odwiedzin kolędowych na przełomie 2019 i 2020 roku duszpasterzy przyjęło około 75 % rodzin. W kolędowaniu pomogli nam ks. Andrzej Szopiński i ks. Sławomir Kunka.

W minionym roku gościliśmy m.in. neoprezbiterów, kapłanów z Pelplina, misjonarzy – ks. Grzegorza Paderewskiego, posługującego w Brazylii, o. Stanisława Olera, posługującego na Madagaskarze. Tematykę misyjną podjął także ks. Jerzy Zgoda. Gościliśmy ks. Piotra Chmieleckiego z Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów z Lublina, o. Rafała Pujszę, pasjonistę, który przybliżył nam postać św. Gemmy Galgani, ks. Marka Bogusza, przewodnika Grupy Chojnickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Rekolekcje wielkopostne wygłosił o. Leszek Gólczyński proboszcz parafii Owińska. Pierwszy raz odbyły się w Chojnicach rekolekcje halowe dla młodzieży wszystkich szkół średnich. Rekolekcje dla szkół podstawowych nr 5 i 8  oraz specjalnej ze względów logistycznych były prowadzone oddzielnie i miały osobnych rekolekcjonistów. Ks. prał. Jarosław Kaźmierczak poprowadził Seminarium Odnowy Wiary. Odbyły się katechezy dla dorosłych, dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych i katechezy neokatechumenalne. W ostatnią niedzielę miesiąca sprawowana była Msza święta w intencji Ojczyzny.

Po konsultacjach z parafianami i Radą Duszpasterską została wprowadzona zmiana w porządku Mszy świętej wieczornej. Od 1 listopada do Środy Popielcowej jest ona sprawowana o godz. 17.30, a od Środy Popielcowej do 1 listopada o godz. 18.30. Od poniedziałku do piątku została wprowadzona adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczyna się ona koroną do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00, a kończy przed Mszą świętą wieczorną. W czasie kolęd adoracja trwała od godz. 9.00 do 15.30. Z inicjatywy Rycerzy Kolumba odbyła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Wspomożycieli Prześladowanych Chrześcijan. W pierwsze soboty miesiąca włączaliśmy się w Męski Różaniec ulicami Chojnic.

W Wielki Czwartek miesięczną modlitewną opieką zostało objętych 400 kapłanów. Dwukrotnie odbył się „Weekend dla Narzeczonych” z nauką tańca. Dzieci zbierały karty „Niedziela z Owieczką”, z których kupony konkursowe biorą udział w losowaniu nagród podczas niedzielnej Mszy świętej o godz. 12.00.

Nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń duszpasterskich w minionym roku. Do najważniejszych należy zaliczyć XVIII Marsz dla Życia z udziałem, świadectwem i wykładem dr. Tadeusza Wasilewskiego z Białegostoku. Odbyły się pielgrzymki zagraniczne (w lutym do Włoch, w czerwcu na Ukrainę, w lipcu do Francji i Hiszpanii), pielgrzymka Akcji Katolickiej szlakiem polskich sanktuariów oraz do słowackiej Lewoczy, pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Torunia, Gdańska i na Jasną Górę, pielgrzymka parafialna do Gdańska, pielgrzymka Rycerzy Kolumba na Jasną Górę. SChRON i Młody Wolontariat CARITAS uczestniczyli w wyjeździe do Łeby, a ministranci w dwóch wycieczkach rowerowych oraz autokarowych – do Gdańska i w Bory Tucholskie. Odnowa w Duchu Świętym, Rycerze Kolumba i Akcja Katolicka uczestniczyli w dniach skupienia w Orliku. Drugi raz wyruszyła z naszej parafii Ekstremalna Droga Krzyżowa do Wiela i pierwszy raz do Zamartego. Do sanktuarium w Zamartem odbyła się także piesza pielgrzymka. Parafianie wzięli udział w Lednicy Seniora, w akcji „Polska pod Krzyżem”. Młodzież uczestniczyła w Dniu Młodzieży w Kościerzynie, w Przystani w Pelplinie, a kandydaci do bierzmowania brali udział w rekolekcjach GPS oraz pielgrzymce do Pelplina, Gniewa, Piaseczna i Kościerzyny. Odbyła się pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych i rodziców do Kościerzyny i Wiela. Z naszej parafii wyruszyła Diecezjalna Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę oraz jednodniowa pielgrzymka rowerowa do Piaseczna (200 km).  Parafianie nie tylko brali udział w pielgrzymkach, ale także gościli pielgrzymów, którzy w Grupie Kaszubskiej podążali na Jasną Górę.

W 2019 roku odbyły się koncerty: Chóru CONSONO, Zespołu 2Tm2,3, Zespołu „Na Cały Głos”, koncert kolęd „Zespołu w Składzie”. Uczniowie Technikum Mundurowego wystawili „Współczesne Jasełka”. Odbyła się poetycka Droga Krzyżowa przygotowana przez młodzież i nauczycieli z Kłodawy (parafia Krojanty), nabożeństwo „Zaduszki Młodzieżowe” i II etap Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W październiku przeżywaliśmy Parafialny Dzień Wspólnot. Odbyły się w parafii dwie akcje honorowego krwiodawstwa i akcja przyłączenia się do grona potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana zorganizowało w naszej parafii spotkania z p. Wandą Pietrasiewicz, twórczynią ikon, z p. dr Anną Mandrelą, która wygłosiła prelekcję pt. „Duchowość i charakter Rotmistrza Witolda Pileckiego”, z p. Aliną Strzałkowską na temat „Polityka seksualizacji zagrożeniem dla współczesnej rodziny”.

Parafia jest aktywna w mediach. Od wiosny do jesieni transmitowane są przez TV Petrus niedzielne Msze święte o godz. 9.00. Istnieje parafialna strona internetowa, profile na Facebooku i Twitterze. Od adwentu 2016 roku ukazuje się w każdą niedzielę Biuletyn Parafialny o charakterze formacyjno-informacyjnym.

Do najważniejszych wydarzeń, które nas czekają w tym roku – oprócz wizytacji kanonicznej – należy zaliczyć 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Z tej okazji wyruszy z naszej parafii pielgrzymka rowerowa do Wadowic. W kwietniu będziemy brali udział w Dekanalnym Kongresie Eucharystycznym, w maju w Forum Diecezjalnym, w czerwcu w beatyfikacji kard. St. Wyszyńskiego, w lipcu w pielgrzymce do Madjugorje. W październiku odbędą się w naszej parafii Dni Społeczne Akcji Katolickiej.

Wyrażam wdzięczność Kapłanom, Diakonowi, Siostrom Zakonnym, Współpracownikom, Parafianom oraz Przyjaciołom za współtworzenie dobra ku większej chwale Bożej.

Ks. Janusz Chyła, proboszcz