SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK 2018

Anno Domini 2018, był 36. rokiem istnienia naszej parafii, która na zakończenie wizyt duszpasterskich 26 stycznia br. liczyła 11 315 osób. Posługę kapłańską sprawowało dwóch kapłanów seniorów – ks. prałat Aleksander Kłos i ks. prałat Stanisław Knapik, trzech wikariuszy – ks. Andrzej Myszak (piąty rok posługi w parafii), ks. Sławomir Kulczyk (czwarty rok posługi w parafii), ks. Krzysztof Wilkowski (drugi rok posługi w parafii) i ks. Janusz Chyła (proboszcz od 2016 roku). Praktykę duszpasterską odbywali trzej diakoni – Wojciech Dradrach, Krzysztof Pietrzak i Daniel Ciemniewski. Na terenie parafii dom zakonny mają siostry Pallotynki. Parafia zatrudniała pięciu pracowników etatowych. Duszpasterzy wspierają nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej (czterech), wolontariusze, Rada Duszpasterska i Ekonomiczna. Istotną część parafii stanowią wspólnoty – Akcja Katolicka, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, Rycerze Kolumba, Chór CONSONO, Odnowa w Duchu Świętym SYJON, Żywy Różaniec Misyjny, Rodzina Radia Maryja, Młody Wolontariat CARITAS, Środowisko Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych, ministranci i lektorzy, kręgi biblijne, Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi, Wspólnota Anonimowych Alkoholików oraz od kilku miesięcy Krąg Domowego Kościoła i Rycerze Niepokalanej. Nauczaniem religii w szkołach oprócz księży wikariuszy, diakona i sióstr zakonnych, zajmują się katecheci świeccy i dwóch kapłanów spoza naszej parafii.

W roku 2018 sakrament chrztu przyjęło 107 osób. Do bierzmowania przystąpiły 84 osoby, a Komunię Świętą pierwszy raz przyjęło 206 dzieci. Sakrament małżeństwa zawarły 24 pary. Święcenia kapłańskie przyjął i Mszę świętą prymicyjną sprawował ks. Tomasz Mizyk. Natomiast alumn Mateusz Czerwiński przyjął święcenia diakonatu i aktualnie przygotowuje się do kapłaństwa. Nasza parafianka s. Joanna Jażdżewska złożyła wieczystą profesję zakonną w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego.

Do wieczności odeszło 147 parafian. Kapłani z posługą sakramentalną odwiedzali 141 chorych. Podczas odwiedzin kolędowych na przełomie 2018 i 2019 roku duszpasterzy przyjęło nieco ponad 75 % parafian.

W minionym roku gościliśmy w parafii m.in. neoprezbiterów z moderatorami pelplińskiego seminarium, misjonarzy Oblatów, Ojców Franciszkanów, ks. Kevina z Kenii, moderatorów Papieskich Dzieł Misyjnych i tradycyjnie już kapłanów z Pelplina. Rekolekcje wielkopostne poprowadził ks. prof. Tomasz Dutkiewicz z Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, a szkolne ks. Tomasz Syldatk. Odbyło się Seminarium Odnowy Wiary, rekolekcje misyjne i katechezy dla dorosłych i rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

Do najważniejszych wydarzeń minionego roku należy XVII Marsz dla Życia z udziałem Biskupa Diecezjalnego i dr Aleksandry Kicińskiej. Przy tej okazji zostało otwarte w Chojnicach Okno Życia. Poza tym, został poświęcony sztandar Rycerzy Kolumba, którzy z racji przekroczenia liczby 30 członków (aktualnie 42) zostali przekształceni z Okrągłego Stołu w autonomiczną Radę.

W omawianym okresie odbyły się pielgrzymki zagraniczne i krajowe. W tym, do Ziemi Świętej, Gruzji i Armenia. Pielgrzymki Akcji Katolickiej szlakiem polskich sanktuariów i jednodniowa do sanktuariów diecezji pelplińskiej. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Włoch, Zakopanego, Torunia i na Jasną Górę. Odbyła się także wycieczka ministrantów do Szymbarka i Sianowa, SChRON-u do Torunia oraz spływ kajakowy. Odnowa w Duchu Świętym uczestniczyła we wczaso-rekolekcjach w Łebie oraz dniach skupienia w Orliku i Piasecznie (powiązanym z aktem ofiarowania wspólnoty Matce Bożej Królowej Pomorza i Matki Jedności). Także Rycerze Kolumba mieli swój adwentowy dzień skupienia w Orliku. Przedstawiciele Akcji Katolickiej i Chóru CONSONO wzięli czynny udział w Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie. Liczna grupa parafian uczestniczyła w Koncercie Patriotycznym w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Przy okazji odpustu parafialnego odbył się spektakl „Kazanie ks. Piotra Skargi” w wykonaniu aktora Jana K. Szczygła. Odbył się także koncert muzyki Gospel pod dyrekcją Piotra Pawlickiego. Chór składał się z osób niepełnosprawnych. Pierwszy raz wyruszyła z Chojnic Ekstremalna Droga Krzyżowa do Wiela i kolejny raz piesza pielgrzyma do Zamartego.

Nasza parafia od wielu lat przygotowuje i wydaje posiłki biednym z całego miasta. Dzieło to jest wspierane przez MOPS, Bank Żywności i osoby indywidualne. Troszczymy się także o strawę duchową dla korzystających z Jadłodajni, organizując spotkania w Oratorium. Przy dużym zaangażowaniu Młodego Wolontariatu CARITAS przeprowadziliśmy akcje pomocy osobom starszym i samotnym. W tym celu odbyły się zbiórki darów hasłem „Kromka chleba dla sąsiada” oraz „Tutka od Serca”, która pozwoliła przed świętami Bożego Narodzenia zebrać ponad tonę darów. Część z nich przekazaliśmy biednym w Hopowie oraz w Orliku. Odbyły się kiermasze ozdób oraz dwie akcje honorowego krwiodawstwa, podczas których krew oddało ponad 100 osób. W ten sposób uczciliśmy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Do pomocy potrzebującym należy także zaliczyć materialne wspieranie misji, w tym pomoc rodzinom w Aleppo, włączenie się dzieci dzieło misyjnych kolędników, zbiórkę ofiar na posadzenie lasu w Orliku, wspólne sadzenie lasu, zbiórkę ofiar na Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach prowadzony przez Siostry Dominikanki.

Niech  każde nasze działania będzie realizowane ku większej Bożej chwale.

Ks. Janusz Chyła, proboszcz