SPOTKANIE Z MISJAMI W SZKOLE PPDSTAWOWEJ NR 8

SPOTKANIE Z MISJAMI W SZKOLE PPDSTAWOWEJ NR 8

22 września w naszej szkole gościliśmy Diakona Andrzeja Patrzykąta, który niedawno wrócił z Zambii. W ramach wolontariatu misyjnego posługiwał przez dwa miesiące w Lusace, stolicy Zambii.

Dla nas było to żywe spotkanie z misjami… Dzięki świadectwu Księdza Diakona poznawaliśmy życie ludności afrykańskiej, ich zwyczaje, przeżywanie wiary w Pana Boga. Szczególnie ważne jest to, że posługa misjonarzy nie ogranicza się tam tylko do wyznawców Chrystusa, ale obejmuje każdego – bez względu na wyznanie, wiek, rasę czy kolor skóry. Ta służba wynika z realizacji słów Chrystusa: „Wszystko cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” /Mt 25,40/

Kościół w Zambii jest bardzo młodym, bo ma zaledwie 120 lat.

Liturgia Mszy Świętej jest przeżywana przez Zambijczyków z zaangażowaniem całego człowieka. W czasie Mszy jest taniec, piękny śpiew, kolorowe stroje i ludzie pragnący żywego spotkania z Bogiem.  Ich sytuacja materialna jest bardzo trudna – wszechobecna bieda i głód, ale pomoc Misjonarzy ratuje ich życie, pomaga w edukacji i w zdobywaniu zawodu, a także przybliża im poznanie kochającego Boga. Siostry Misjonarki prowadząc w Kasisi sierociniec – otaczają opieką i troską porzucone czy osierocone dzieci, prowadząc szkoły – pomagają w zdobyciu wykształcenia, prowadząc przychodnie – ratują ich życie.

Dziękujemy Księdzu Diakonowi Andrzejowi za podzielenie się z nami doświadczeniem misji w Zambii. Dziękujemy za przypomnienie, że wszystko co mamy – nade wszystko ŻYCIE I CZAS – są darem Pana Boga i mamy się nimi dzielić, bo tylko wtedy te dary pomnażamy.

s. Iwona Małachowska