Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej

W miniony wtorek (9.12.2014) członkowie Akcji Katolickiej oraz pracownicy i woluntariusz pracujący przy naszej parafii spotkali się przy wspólnym stole, aby dzielić się opłatkiem, śpiewać kolędy i składać nawzajem życzenia. Był z nami nasz ksiądz proboszcz Adam Matuszewski. Życzenia były bardzo szczególne, aby czas, w którym wypełniła się Boża Obietnica stał się źródłem nowej nadziei, radości i pokoju. Aby Bóg, który z miłości do człowieka stał się ,,Bogiem z nami’’ obdarzył nas hojnie swoimi łaskami.