SPOTKANIA  MAŁŻEŃSKIE

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Pelplińskiej zaprasza małżonków na „Spotkania Małżeńskie”, poświęcone  pielęgnowaniu więzi małżeńskiej, które odbędą się w dniach 14-16 grudnia 2018 r. w Collegium Marianum w Pelplinie.

Szczegóły znajdują się na plakacie (zob. załącznik) i stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Pelplińskiej. Zapisy u p. Iwony i Krzysztofa Dolewów w godz. 17.00 – 20.00, tel. 58 683 80 01, e-mail: pelplin@spotkaniamalzenskie.pl. Brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.