SK Caritas przeprowadziło zbiórkę na Hospicjum TPH w Chojnicach.

Dnia 26 kwietnia 2015 nasze Szkolne Koło Caritas z Gimnazjum nr 1 przeprowadziło zbiórkę darów pieniężnych na rzecz TPH Chojnice.

Po komisyjnym przeliczeniu, przekazaliśmy zebrane środki na ręce Prezes TPH Pani dr Małgorzaty Kaczmarek. Przekazanie nastąpiło w biurze TPH, gdzie przyjęto nas z wielką otwartością i radością.

Pani Prezes przekazała podziękowania za naszą inicjatywę, którą zrealizowaliśmy dzięki życzliwości Ks. Proboszcza Adama Matuszewskiego w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach. Jednocześnie zostaliśmy zaproszeni do dalszej współpracy na rzecz tego wspaniałego dzieła, prowadzonego przez ludzi o wielkim sercu.

Dzięki Kochana Młodzieży za zaangażowanie!!!

CARITAS!!!

S. Iwona Małachowska