RODZINA RODZINIE

RODZINA RODZINIE

Dzięki programowi Rodzina Rodzinie, osoby, rodziny, wspólnoty, parafie, zgromadzenia zakonne czy firmy w Polsce mogą objąć pomocą konkretne rodziny dotknięte skutkami wojny syryjskiej.

Projekt Rodzina Rodzinie stworzony przez Caritas Polska realizowany jest we współpracy z Caritas Liban, Caritas Aleppo i misją Sióstr Misjonarek Maryi w Aleppo. Partnerzy w Syrii i w Libanie przekazują do Caritas Polska informacje o rodzinach potrzebujących wsparcia.

Aktualnie trzy wspólnoty z naszej parafii (Odnowa w Duchu Świętym, Rodzina Radia Maryja i Akcja Katolicka) włączyły się w pomoc rodzinom. Pomoc polega na adopcji na okres sześciu miesięcy trzech rodzin poprzez comiesięczną wpłatę na każdą z nich 510 zł.

Zachęcamy inne wspólnoty, rodziny i pojedyncze osoby do włączenia się w pomoc potrzebującym.