Rocznica śmierci Księdza Aleksandra Kłosa

Rocznica śmierci Księdza Aleksandra Kłosa

7 lutego przypada I rocznica śmierci ks. prał. Aleksandra Kłosa, wieloletniego proboszcza i budowniczego naszej parafii. W najbliższą niedzielę o godz. 10.30 ks. kan. Andrzej Szopiński, dyrektor wydziału ekonomicznego Diecezji Pelplińskiej będzie sprawował Mszę świętą w jego intencji. Z tej okazji Akcja Katolicka przygotowała wystawę fotografii. Poniżej przypominamy biogram Księdza Prałata.

Śp. ks. prał. Aleksander Kłos, urodził się 2 października 1931 roku w Chełmży jako syn Bolesława i Heleny z domu Czarneckiej. Został ochrzczony 11 października 1931 roku w kościele Świętej Trójcy w Chełmży. Do roku 1939 ukończył dwie klasy szkoły podstawowej w Stawie. W 1942 roku wraz z rodzicami został przesiedlony do Wrocławek w powiecie chełmińskim, skąd w 1945 roku rodzina Kłosów wróciła do Stawu. We wrześniu 1945 roku zaczął uczęszczać do gimnazjum w Chełmnie. W 1951 roku uczęszczał do jedenastej klasy Collegium Marianum w Pelplinie, gdzie w czerwcu 1952 roku zdał egzamin maturalny.

11 lipca 1952 roku został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie z rąk biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego przyjął dnia 21 grudnia 1957 roku w Pelplinie.

Pierwsza placówką duszpasterską ks. Kłosa była parafia w Lidzbarku (1.01.1958-10.12.1962). Następnie został mianowany wikariuszem w parafii w parafii w Sianowie (11.12.1962-25.03.1963). Przez trzy miesiące był tymczasowym administratorem parafii Święte (26.03.1963-30.06.1963), potem został wikariuszem parafii Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu (1.07.1963-14.10.1963). Z dniem 15 października 1963 roku zostaje mianowany przez biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego administratorem parafii w Ogorzelinach. Od 1972 roku pełnił obowiązki wicedziekana dekanatu chojnickiego.

1 lipca 1975 roku biskup Bernard Czapliński mianował ks. Kłosa rektorem nowo utworzonego ośrodka duszpasterskiego pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny przy kościele pojezuickim w Chojnicach. Z dniem 4 czerwca 1976 roku został mianowany proboszczem parafii, w którą tenże ośrodek został przekształcony. W 1975 roku objął również obowiązki dziekana dekanatu chojnickiego, które pełnił do roku 2003.

2 października 1983 r. biskup Marian Przykucki mianował ks. Kłosa rektorem ośrodka duszpasterskiego pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, a 1 listopada 1983 roku proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach. W 1985 roku w uznaniu zasług a zwłaszcza trudów tworzenia nowej wspólnoty parafialnej, budowy kościoła i budynków parafialnych ks. Aleksander Kłos został włączony przez Ojca świętego do grona jego kapelanów honorowych. W 1991 roku zostaje włączony do zarządu Caritas Diecezji Chełmińskiej, a w 1993 roku mianowany kierownikiem punktu wykładowego Kolegium Teologicznego Diecezji Pelplińskiej w Chojnicach. Przez dwa tygodnie w 1993 roku pełnił również obowiązki administratora parafii Pawłowo. Również w 1993 roku Jan Paweł II obdarzył ks. Kłosa tytułem swego prałata honorowego, a w 2001 roku biskup Jan Szlaga włączył go do grona Kapituły Katedralnej Pelplińskiej jako kanonika honorowego. Z dniem 15 listopada 2011 roku przechodzi w stan spoczynku, nadal mieszka na chojnickiej plebanii i posługuje w kościele, który zbudował wraz ze swoimi parafianami.

Zmarł w czwartek 7 lutego 2019 roku w wieku 88 lat i w 61 roku kapłaństwa. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 10 lutego 2019 roku pod przewodnictwem dziekana chojnickiego ks. prał. Jacka Dawidowskiego, natomiast Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny była sprawowana 11 lutego 2019 roku w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach. W tym mieście na cmentarzu parafialnym zostały pochowane doczesne szczątki ks. Aleksandra Kłosa.

Niech spoczywa w pokoju.

ksak