Rocznica powstania Radia Maryja

Rocznica powstania Radia Maryja

Parafianie zgromadzeni w Rodzinie Radia Maryja, w sobotę 2 grudnia uczestniczyli w uroczystościach związanych z 26. rocznicą powstania Radia Maryja w Toruniu. Chojniczanie wzmocnieni pielgrzymami z Brus, Wierzchowa, Człuchowa, Ogorzelin i Kosobud zgromadzeni pod płaszczem Matki Bożej Królowej Polski w pierwszej kolejności zwiedzili dzięki zaangażowaniu studenta WSKSiM Szymona Malinowskiego sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.
Centralnym wydarzeniem świętowania była Msza święta pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa, ordynariusza włocławskiego. W koncelebrze uczestniczyli między innymi znani chojniczanom ks. bp Wiesław Śmigiel, biskup nominat diecezji toruńskiej, ks. bp Józef Szamocki, ks. bp Wiesław Szlachetka.
Dziękowaliśmy Niepokalanej Patronce Radia Maryja, Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej za sanktuarium Maryjne, za Instytut „Pamięć i Tożsamość” za całe dobro, które one przynoszą Kościołowi i Polsce. Dziękowaliśmy za codzienne katechezy, za budzenie miłości do Ojczyzny, za modlitwy – różaniec, brewiarz, godzinki…
Ks. bp Wiesław Mering mówił o światowym ewenemencie jakim jest stworzenie Rodziny Radia Maryja. Wielka i zwarta jest wspólnota osób utożsamiających się, miłujących, wspierających swoim groszem te wspaniałe dzieła.

Andrzej