Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

W niedzielę 14 maja w naszej parafii podczas Mszy świętej o godz. 12.00 dzieci z klas czwartych obchodziły rocznicę pierwszej Komunii Świętej. Był to czas dziękczynienia za możliwość uczestniczenia w pełni w Eucharystii. Odżyły radosne wspomnienia sprzed roku, ale towarzyszyło również pytanie jak w ciągu tego roku Jezus Eucharystyczny i przebaczający był obecny w moim życiu. Odpowiedzi na to pytanie znajdowały dzieci w swoich sercach. Robiły one swoisty rachunek sumienia, by rozbudzać w sobie jeszcze większe pragnienie Boga. W takim też duchu dzieci prosiły kapłanów i cały lud zgromadzony: „módlcie się za nas, abyśmy wytrwali w wierze i miłości do Boga oraz byśmy byli wierni Kościołowi, aż do końca naszych dni”. Mszę świętą z udziałem dzieci rocznicowych odprawił ksiądz Sławomir Kulczyk, który w przyjazny sposób nawiązywał z nimi kontakt. Dzieci przygotowały bogatą oprawę liturgiczną, uczestnicząc w liturgii Słowa i procesji z darami oraz odczytując stosowne komentarze. One też przed zakończeniem Mszy świętej podziękowały wszystkim kapłanom na czele z księdzem proboszczem za duchowe prowadzenie i wsparcie, rodzicom i nauczycielom za codzienny trud wychowania i nauczania oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej uroczystości. Ksiądz proboszcz również złożył podziękowania zaangażowanym w tę uroczystość oraz życzył dzieciom głębokiej przyjaźni z Bogiem. Swoje życzenia wyraziła też siostra katechetka i zaprosiła do grupowego zdjęcia.