Relikwie bł. Jana Pawła II i św. s. Faustyny Kowalskiej

Relikwie bł. Jana Pawła II, które otrzymała nasza parafia, to krew Papieża Polaka. Są to relikwie pierwszego stopnia (część ciała świętego lub błogosławionego). Karol Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 r. w Wadowicach. 16 października został wybrany na Stolicę Piotrową, przyjmując imię Jan Paweł II. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w opinii świętości, którą przez lata pontyfikatu śledził cały świat, a której wyrazem były okrzyki wiernych zebranych w dniu śmierci Papieża na Placu św. Piotra w Rzymie: „Santo Subito” (święty natychmiast). 1 maja 2011 r. w Rzymie Ojciec Święty Benedykt XVI beatyfikował swojego „umiłowanego Poprzednika” na Stolicy Apostolskiej.

Relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej to, podobnie jak relikwie bł. Jana Pawła II, relikwie pierwszego stopnia. Jest to fragment kości Świętej z Łagiewnik. Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. we wsi Głogowiec w parafii Świnice Warckie. W 1925 r. przynaglona wezwaniem umęczonego Chrystusa, którego zobaczyła w czasie zabawy tanecznej, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przyjęła imię zakonne Maria Faustyna. W czasie pobytu w zgromadzeniu Święta miała liczne wizje Chrystusa, który do niej przemawiał. Jezus Miłosierny powierzył jej zadanie rozkrzewiania kultu Bożego Miłosierdzia. Swoje przeżycia i doświadczenia duchowe siostra Faustyna zapisała w „Dzienniczku”. Z tej racji Jezus nazwał ją „sekretarką Bożego Miłosierdzia”. To właśnie siostrze Faustynie Chrystus podyktował tekst „Koronki do Bożego Miłosierdzia” oraz zlecił starania o namalowanie obrazu Jezusa Miłosiernego, a także ustanowienie święta ku czci Miłosierdzia Bożego (I niedziela po Niedzieli Zmartwychwstania). Apostołka Bożego Miłosierdzia zmarła 5 października 1938 r. w Krakowie-Łagiewnikach. W 1993 r. została beatyfikowana przez Jana Pawła II, który jeszcze jako arcybiskup krakowski starał się o uznanie przez Watykan objawień siostry Faustyny i kultu Bożego Miłosierdzia. 30 kwietnia 2000 r. w Rzymie Papież Polak kanonizował Świętą z Łagiewnik.