Rekolekcje wielkopostne w ZSS w Chojnicach.

W dniach 13-14-15. 03. 2013 roku przezywaliśmy w naszej szkole rekolekcje wielkopostne.

Tematem przewodnim rekolekcji był Rok Wiary. W tym roku miały inny przebieg niż w poprzednich latach.

Zmiana polegała na tym, że według planu odbyły się pierwsze dwie lekcje, a pozostały czas poświęcony był na wspólną modlitwę, śpiew i słuchanie Słowa Bożego, w tym przejście do kościoła na spotkanie z Panem Jezusem i tam w Jego obecności na wspólną modlitwę.

Pierwszego dnia ks. Tomasz Zimny na sali gimnastycznej Rozpoczął ćwiczenia wielkopostne wspólną modlitwą, wprowadzeniem w rekolekcje i wspólnym śpiewem. Następnie uczestnicy rozeszli się na wyznaczone miejsca tworząc grupy wiekowe. Najmłodszych prowadziła pani Dorota Narloch wespół z s. Judytą Derduń. Pomagały im z wielkim zaangażowaniem wychowawczynie poszczególnych klas.

Drugą grupę gimnazjalistów z Zespołów ET i klasy ponadgimnazjalne PdP prowadził Andrzej Ortmann przy współudziale wychowawców. Trzecia grupę objął ks. Tomasz, były to klasy V i VI SP i klasy gimnazjalne. Tu również do pomocy stanęli wychowawcy. Każda z grup realizowała swój program przystosowany do etapu edukacyjnego. Były prezentacje np. Wiara Abrahama, Wiara Matki Bożej, Wiara w życiu współczesnych ludzi polityki, sztuki i sportu. Ogromne wrażenie na młodzieży wywarł teledysk http://www.youtube.com/watch?v=GuTV7yBxYrU , który ukazał wartość wiary w sens każdego życia.

Młodsi uczestnicy rekolekcji poznawali Boga jako kochającego Ojca i zastanawiali się nad tym co nam przeszkadza w dostrzeganiu Bożej miłości w nas.

Grupa ks. Tomasza jeszcze dogłębniej rozważała temat wiary i miłości Boga do człowieka.

Ta część dnia została zakończona wspólnym posiłkiem. Następnie udaliśmy się do kościoła parafialnego MBKP. W świątyni na wstępie odmówiliśmy Anioł Pański, ks. Tomasz wprowadził nas w historię różańca, a następnie pan katecheta poprowadził różaniec poprzedzając każdą tajemnicę stosownym rozważaniem. Uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami odmawiali poszczególne Zdrowaś Maryjo.

Drugi dzień rekolekcji. Dwie godziny lekcyjne i rozpoczęcie ćwiczeń wspólną modlitwą na sali gimnastycznej i śpiewem. Ten dzień miał zupełnie inny przebieg. Po wspólnym rozpoczęciu uczniowie zostali podzieleni na grupy, które pracowały nad poszczególnymi stacjami Drogi Krzyżowej. Szkice stacji przygotowała pani Lucyna Mucha z naszej szkolnej świetlicy. Uczniowie pod czujnym okiem swoich nauczycieli wykonali niezwykłą pracę. Stosując różne techniki artystyczne wykonali prace, które przeszły najśmielsze oczekiwania. Potem wspólny śpiew, którego fragment można posłuchać pod tym linkiem.

W tym czasie również rodzice naszych dzieci odbyli spotkanie z ks. proboszczem Adamem Matuszewskim. Rozmawiali o problemach, z którymi spotykają się w codziennym życiu w wychowywaniu i opiece nad swoimi pociechami. Mówili o swoich potrzebach i oczekiwaniach.

Kolejnym etapem było przejście do kościoła i Msza św. Liturgię obstawili nasi uczniowie. Większość pierwszy raz służyła do Mszy św. ale wypadli jakby robili to zawsze. Eucharystii przewodniczył ks. Robert Ratkowski. Przebywał wspólnie z nami przez cały czas w szkole odwiedzając poszczególne grupy.

Dzień trzeci. Jak zwykle najpierw lekcje. Po lekcjach wspólne wyjście do kościoła i udział w sakramencie pokuty i pojednania. Następnie Msza św., której przewodniczył ks. Marcin Brząkała. Słowo Boże do młodzieży skierował ks. diakon. Liturgia przygotowana przez nasza młodzież. Wielce budującym było to, że prawie 100% uczestników Eucharystii przystąpiła do Komunii św. Piękny przykład dali nauczyciele i obecni rodzice. Po Uczcie Eucharystycznej była krótka przerwa. Po przerwie odbyła się Droga Krzyżowa ilustrowana dzień wcześniej przygotowanymi przez uczniów stacjami. Prowadził ks. diakon, rozważania czytali uczniowie.

Moim zdaniem rekolekcje, których byliśmy uczestnikami przebiegły bardzo sprawnie i we właściwym duchu. Młodzież z wielkim zaangażowaniem włączyła się w ich przebieg. Efekt rekolekcji był widoczny podczas końcowej Mszy św. Dzięki tym trzem dniom ćwiczeń Chrystus mógł wejść do tylu serc. Jakie to budujące!

Należy pogratulować dobrej współpracy na linii szkoła-parafia. Dziękuję za zaangażowanie w przebieg Pani Dyrektor, ks. Proboszczowi, nauczycielom i wychowawcom ks. ks. Wikariuszom, ks. Diakonowi. Pracownikom szkoły – wspaniałe posiłki i przygotowanie sprzętu.

A na koniec szczególne podziękowanie dla tych co grają i śpiewają: Pani Edycie Wąchale i Panu Tomkowi Klamanowi oraz Weronice i Kamili Koniarskim ze Wspólnoty Szkól Katolickich w Chojnicach.

[nggallery id=68]

Zobacz: http://aortmann.blogspot.com/