Rekolekcje szkolne w Zespole Szkół Specjalnych

Rekolekcje szkolne w Zespole Szkół Specjalnych

W dniach 7 – 10 marca odbyły się w naszej szkole rekolekcje. Tym razem prowadziły je Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej – s. Honorata, s. Klara, s. Cypriana i s. Konstancja.

Uczniowie zostali podzieleni na grupy wiekowe, w których wspólnie z Siostrami każdego dnia zajmowali się konkretnymi tematami. Prowadzących rekolekcje powitał Dyrektor i korzystając z okazji złożył życzenia wszystkim niewiastą z okazji ich święta. Następnie ks. Marcin skierował do wszystkich uczestników słowa zachęty do dobrego przeżycia tego świętego czasu i udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Pierwszy dzień – Super Bohater

Zaprezentowani byli różni bohaterowie. Najwięcej z bajek. Wszyscy doszli do wspólnego wniosku, że takim bohaterem może być każdy z nas. Wystarczy tylko założyć „zbroję bożą”, by się nim stać. Uczestnicy zapoznali się z 6. rozdziałem Listu do Efezjan, wiersze od 10 – 20. Były one dla nich inspiracją, by przygotować zbroję, o której usłyszeli. Efektem było wykonanie w każdej grupie zbroi.

Drugi dzień rekolekcji – spotkanie z Aniołami

Uczniowie dzielili się z siostrami swoją wiedzą o Aniołach i wymieniali ich imiona. Popisali się tu dużą wiedzą. Rozmowy o Aniołach były przeplatane fragmentami filmów, w których występowały te duchy niebieskie. Swoistą burzę mózgów uwieńczyło wykonanie anielskich skrzydeł na których młodzież wypisywała swoje postanowienia i dobre uczynki wielkopostne.

Dzień trzeci – Droga Krzyżowa, spowiedź i Eucharystia

 Trzeci dzień był kulminacją rekolekcji. Mszę świętą poprzedziła  Droga Krzyżowa, którą młodzi ludzie przeżyli w wielkim skupieniu. Była ona zarazem przygotowaniem do sakramentu pokuty, z którego skorzystali bardzo licznie. Kolejnym etapem była Eucharystia sprawowana w kościele parafialnym pod przewodnictwem Księdza Proboszcza. Do Mszy świętej licznie służyli uczestnicy rekolekcji. Po błogosławieństwie słowa podziękowania do Sióstr Franciszkanek skierowała młodzież przekazując na pamiątkę wykonane przez siebie aniołki. Potem głos zabrał Pan Dyrektor, który również podziękował Siostrom i kapłanom za czas rekolekcji.

Przy wyjściu z kościoła uczniowie otrzymali od Księdza Proboszcza słodki poczęstunek.

Andrzej Ortmann