Rekolekcje Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

W dniach od 3 do 7 lutego br. 8 osób z naszego KSM-u, wzięło udział w Zimowych Rekolekcjach dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej, które odbyły się w Przodkowie. Temat przewodni brzmiał „Piekło, Czyściec, Niebo”. Także podejmowano refleksję nad sprawami ostatecznymi człowieka. Uczestnicy z wielkim entuzjazmem brali udział w spotkaniach formacyjnych, wspólnej modlitwie i śpiewaniu, a także spędzając czas na różnych rozgrywkach sportowych. Był to piękny i radosny czas spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem, który z pewnością zaowocuje w działalności naszego parafialnego oddziału KSM-u.