Pożegnanie pielgrzymów z naszej parafii zdążających na Jasną Górę

31 lipca 2015 roku w Bazylice, na Mszy Św .o godz. 7.00 pod przewodnictwem ks. biskupa Ryszarda Kasyny, prosiliśmy o błogosławieństwo i siły dla tych,którzy na 14 dni opuścili swe rodzinne domy po to,aby „być w przestrzeni i na obczyźnie”,czyli pielgrzymować. Wspólnota pielgrzymkowa z Chojnic zawiązała się po raz 25, czyli jubileuszowy.

Z naszej parafii MBKP wyruszyli doświadczeni już pielgrzymi -74 letni pątnik Jan,który idzie po raz 34 , Henryk 25 , natomiast Andrzej już 22 raz. Także maszerują „młodzi” którzy nadają pielgrzymce swoistego charakteru. Dla niektórych z nich , na początku wędrowania jest to „pomysł” na wakacje, który często zmienia się w głębokie przeżycie „rekolekcji w drodze”. Ksiądz biskup przypomniał hasło tegorocznej pielgrzymki”Nawracajcie się i głoście Ewangelię. Błogosławieni czystego serca.” Nawiązując do tych słów i fragmentu Ewangelii Św. Mateusza (13,54-58) powiedział,że prorok to ten który mówi w imieniu innego. Trudno przyjąć,ze znana osoba otrzymała jakąś misję,głos Bożej Opatrzności. Miejmy czujność,aby ważne rzeczy nie powszechniały,nie zatraciły „świętości”. Pielgrzymka ma ważne ascetyczne znaczenie, ponieważ w wędrówce podjętej z religijnych motywów zbiera się doświadczenie życia we wspólnocie.

W ciągu dnia razem przeżywa się Eucharystię,odmawia się pacierze,śpiewa, nawiązuje się kontakt z Bogiem,ale także z bratem lub siostrą. Dopełnieniem jest wspólnotowe przeżywanie aktów miłosierdzia ( pomoc bliźniemu ) Przez te kilkanaście dni „razem” wzrastają cnoty chrześcijańskie, szerzej poznaje się Kościół. Na tej drodze spotkamy Jezusa. Ksiądz biskup wspomniał patrona dnia Św. Ignacego Loyolę, który daje nam przykład wypisania Dekalogu w swych sercach rylcem miłości. My,którzy pozostaliśmy w swych domach, będziemy codziennie modlić się przed wizerunkiem kopii Matki Bożej Częstochowskiej w naszym kościele parafialnym za pielgrzymów,aby dotarli do „sacrum” – miejsca żywej wiary na Jasnej Górze .