POŚWIĘCENIE SZTANDARU RYCERZY KOLUMBA

POŚWIĘCENIE SZTANDARU RYCERZY KOLUMBA

W minioną środę (7.11) w naszej Parafii miało miejsce uroczyste poświęcenie sztandaru Rady Rycerzy Kolumba nr 16964 im. św. Mikołaja w Chojnicach. Mszę świętą koncelebrowali licznie zgromadzenie Księża z Kapelanem Rady Chojnickiej – Księdzem Kanonikiem Januszem Chyłą, który dokonał aktu poświęcenia sztandaru. Jego ufundowanie zbiega się, z przypadającą 6 grudnia, drugą rocznicą powołania do życia Rycerzy Kolumba w naszym mieście.

Na sztandarze wpisane zostały słowa przywołujące wartości Rycerzy Kolumba – MIŁOSIERDZIE, JEDNOŚĆ, BRATERSTWO, PATRIOTYZM. Na rewersie sztandaru zamieszczona została postać patrona chojnickiej Rady – św. Mikołaja.

Wydarzenie to wpisuje się idealnie w obchody 100-lecie odzyskania Niepodległości. Nowy sztandar zostanie wyeksponowany w trakcie uroczystości patriotyczno-religijnych w naszym mieście.

W uroczystej Mszy świętej wzięli udział Dziekan dekanatu chojnickiego Ksiądz Jacek Dawidowski, kapelani Okrągłych stołów z Borowego Młyna, Sośna i Suchej na Pomorzu oraz licznie zgromadzeni Rycerze Kolumba z chojnickiej Rady i delegaci z innych Rad.

Bartłomiej Bluma