Pomoc rodzinom w Aleppo

Pomoc rodzinom w Aleppo

Zasadnicze działanie Kościoła spełnia się w trzech wymiarach – głoszenie Słowa, sprawowanie sakramentów i służba potrzebującym.

Jedną z form służy potrzebującym jest materialna opieka nad trzynastoma rodzinami w Aleppo podjęta przez wspólnoty działające w naszej parafii.

Pomoc tę realizujemy w ramach akcji Caritas Polska http://rodzinarodzinie.caritas.pl

16 kwietnia w Panoramie TVP Gdańsk został na ten temat przedstawiony materiał.

Jest on dostępny pod linkiem

http://linkis.com/gdansk.tvp.pl/299702/N9xlx

W naszej parafii pomagamy także przez prowadzenie jadłodajni. Utworzył ją i zorganizował przed wieloma laty ks. prałat Aleksander Kłos. Dzieło to jest aktualnie realizowana przy udziale MOPS w Chojnicach i wielu osób dobrej woli.

Zachęcamy do niesienia pomocy ludziom dotkniętym biedą materialną i duchową w naszym mieście oraz poza nim.

Niech Pan Jezus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały będzie naszą siłą

Janusz Chyła

proboszcz