POLSKA POD KRZYŻEM

POLSKA POD KRZYŻEM

W sobotę 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, odbyła się ogólnopolska akcja ewangelizacyjna POLSKA POD KRZYŻEM w Kruszynie koło Włocławka. Po Wielkiej Pokucie i Różańcu do Granic to kolejna inicjatywa, która zgromadziła Polaków na wspólnej modlitwie za Ojczyznę.

Z naszej parafii, pod przewodnictwem księdza proboszcza Janusza Chyły, pojechało 85 osób. Wszystkich zatroskanych o dobro naszej Ojczyzny, zgromadziło się ponad 60 tysięcy. Każdy czuł się przynaglony do tego, by wspierać modlitwą naszą ukochaną Ojczyznę. Ostatni czas pokazuje nam, jak wiele zagrożeń ze strony złego atakuje mieszkańców naszej polskiej ziemi. Wdzierają się obce tradycje i pod płaszczykiem tolerancji doprowadzają łatwo do rezygnacji a nawet porzucania chrześcijańskich wartości w codziennym życiu. Tak wielu ludzi młodych łatwo rezygnuje z piękna życia w przyjaźni z Panem Bogiem na rzecz nowoczesnych – często pogańskich praktyk, w których nie ma miejsca dla Tego, który jest Gwarantem pokoju, szczęścia i miłującej bliskości.

Program tego dnia był bogaty w Słowo i świadectwo życia osób, które doświadczyły wartości wspólnoty w łonie Kościoła. U początków spotkania popłynęła modlitwa do Ducha Świętego, o trwanie w jedności z Bogiem i z drugim człowiekiem. Kontemplacja bolesnych tajemnic różańcowych i wspólne odmawianie poszczególnych dziesiątek prowadziło nas pod krzyż Jezusa. Tam mogliśmy doświadczyć obecności Matki. Apogeum dnia – była EUCHARYSTIA sprawowana przez wielu kapłanów pod przewodnictwem J.E. księdza biskupa Wiesława Meringa i księdza biskupa Ignacego Deca. W czasie liturgii Słowa przemówił do nas nasz wielki, święty Rodak – papież Jan Paweł II, który przed 28 laty modlił się na tym miejscu z wielką rzeszą Polaków.

Po Mszy świętej był czas na drugie świadectwo. O księdzu Dolindo, mówiła pani Joanna Bątkiewicz – Brożek. Jej duchowe bogactwo, które wynika z wnikliwego poznawania osoby tego kapłana zapaliło w nas pragnienie życia w niełatwej wierności Kościołowi. Nie można pominąć w tym momencie bardzo istotnego aspektu – kapłańskiej posługi w sakramentach. Kapłan – to alter Christus – tak bardzo często pani Jo- anna podkreślała ważność posługi kapłana w Eucharystii. Dlatego jesteśmy wszyscy wezwani do gorliwej modlitwy za kapłanów o ich wierność Chrystusowi, świętość życia i posługiwania.

Kolejnym ważnym momentem tej narodowej modlitwy była Droga Krzyżowa. Rozważania w niej pochodziły z Pisma Świętego. Zostały również wygłoszone świadectwa osób, które doświadczyły działania Bożej Opatrzności w życiowych dramatach. Jednak wszystko to przeżywane w jedności z naszym Panem Jezusem Chrystusem jest przez Niego przemienione, i staje się źródłem siły do nowego lepszego i bardziej Bożego życia.

Każdy z nas powracał z nadzieją, napełniony tą szczególną atmosferą i jednością. Niech to pomoże nam w codziennym wybieraniu chrześcijańskich wartości i w walce z tym, co burzy ducha zgody i jedności.

s. Iwona