PODZIĘKOWANIE KS. PROBOSZCZA Z OKAZJI INSTALACJI KANONICKIEJ

PODZIĘKOWANIE KS. PROBOSZCZA Z OKAZJI INSTALACJI KANONICKIEJ

W uroczystość Piotra i Pawła odbyła się w Kamieniu Krajeńskim instalacja kanonicka, podczas której zostałem włączony do Kapituły Kolegiackiej Kamieńskiej jako kanonik gremialny. Nominację tę odczytuję jako docenienie przez ks. bp. Ryszarda Kasynę środowiska z którego się wywodzę oraz naszej Parafii. Dla mnie osobiście ten zaszczyt jest przede wszystkim zobowiązaniem do gorliwszej służby Chrystusowi w Kościele i naszej wspólnocie, tworzącej jego integralną cześć.

Bardzo dziękuję Radom Parafialnym za udział w instalacji, gratulacje i złożone życzenia.

Dziękuję również ks. prał. Stanisławowi, Wikariuszom, Parafianom i Przyjaciołom, którzy dali wyraz radości z nominacji.

Serdecznie pozdrawiam z pielgrzymki rowerowej z Pelplina do Rzymu

ks. Janusz Chyła, proboszcz