Piknik Odnowy w Duchu Świętym

Piknik Odnowy w Duchu Świętym

W sobotę 11 lipca, wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Syjon” zakończyła przedwakacyjną formację duchową wspólnym piknikiem. W ostatnich miesiącach nasze spotkania odbywały się rzadziej, stąd tym więcej radości przysporzyła nam wspólna modlitwa i przebywanie razem.

Piknik rozpoczął się Mszą świętą w kościele w miejscowości Krzyż. Liturgii przewodniczył ksiądz Proboszcz, opiekun naszej wspólnoty. W homilii przywołał pytanie jakie Piotr zadał Panu Jezusowi: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”. Człowiek dojrzałej wiary odkrywa, że jest przez Boga nieskończenie bardziej obdarowany.  Zadaje więc inne pytanie: Co mogę Tobie Panie Boże ofiarować, aby jeszcze pełniej wyznać miłość.

Okres wakacji będzie dla wszystkich czasem odpoczynku z rodzinami, nabierania sił, tak aby we wrześniu na nowo powrócić do Wspólnoty z jeszcze większym pragnieniem kształtowania serca i umysłu Ewangelią.

L.S.