Pielgrzymka Radia Maryja

Pielgrzymka Radia Maryja

W niedzielę 8 lipca kilka minut po północy grupa pielgrzymów wyruszyła z Chojnic do tronu Pani Jasnogórskiej na 27 pielgrzymkę Rodziny Radio Maryja. Po błogosławieństwie ks Andrzeja i diakona ruszyliśmy pod sztandarem parafii Matki Bożej Królowej Polski do Częstochowy. Tegorocznej pielgrzymce przeświecało hasło „Polska miłością wskrzeszona”. Grupa Chojnicka podczas jazdy autokarem gorliwie modliła się w intencji naszej Ojczyzny, za Ojca świętego i osoby konsekrowane. Nie zapominając oczywiście o naszych rodzinach i proszących o modlitwę. Głównym celebransem mszy św. był ks. kard. Zenon Grocholewski, który podczas homilii w kontekście 100-lecia  odzyskania przez Polskę niepodległości powiedział, że najpierw musimy formować człowieka, żeby on sam był wolny. Człowiek musi być wolny, nie może dać się zniewolić różnym nałogom, wadom, bo to wszystko doprowadzało do niszczenia naszej Ojczyzny. Wróciliśmy do naszych domów z przekonaniem o konieczności tworzenia dobra wspólnego i troski o wolność, która bez Boga i Jego Prawa szybko przekształca się w różne formy zniewolenia.

Andrzej