Pielgrzymka do Lichenia

20 października br. o godz.6:00 wyruszyła z naszej parafii kolejna autokarowa pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.Wzięło w niej udział 51 osób. Na pielgrzymi szlak pobłogosławił nas ks.proboszcz Adam Matuszewski. Kierownikiem duchowym był ks.Tomasz Zimny,który m.in.przedstawił historię objawień licheńskich i lasu w Grąblinie,przewodniczył modlitwom i nabożeństwu Drogi Krzyżowej oraz odprawił mszę świętą w intencjach dziękczynno błagalnych każdego uczestnika. W czasie wolnym można było adorować Najświętszy Sakrament,błagać Bolesną naszą Matkę,by wstawiała się za nami u swego Syna,medytować,zjeść obiad,dokonać zakupu dewocjonaliów,zaopatrzyć się w wodę ze źródełka,odpocząć w cudownej atmosferze i słonecznej,jesiennej aurze czy podziwiać wspaniałe widoki na jeziora,lasy i pola z wieży widokowej.

Pani przewodnik opowiedziała o historii Sanktuarium-jak to spełniła się prośba Matki Bożej,aby dla Jej chwały powstał kościół, jakie są wielkości i symbole bazyliki. Nie sposób wyjechać z Lichenia,nie uklęknąwszy przed krzyżem,z wyraźnymi śladami po kulach,który zawisł w ołtarzu Kaplicy Świętego Krzyża. Dane nam też było zwiedzić apartamenty papieskie,w których to przebywał papież Jan Paweł II od 6-8 czerwca 1999 roku. Do swych domów wróciliśmy fizycznie trochę zmęczeni,ale u progu Roku Wiary,rozbudzeni aspiracją do wyznawania jej w pełni.