PIELGRZYMKA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

PIELGRZYMKA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

21 czerwca kandydaci do bierzmowania z klas drugich odbyli integracyjną pielgrzymkę. Miała ona na celu umocnienie przyjaźni z Bogiem i między sobą.

Program wyjazdu zamykał się w trzech etapach:

  1. Wyruszyli z Chojnic przybywając do Pelplina.
II. „Opanowali” na chwilę Gniew, a w nim św. Mikołaja. III. Upadli na kolana przed Matką w Piasecznie.

W Pelplinie, w kaplicy Seminarium Duchownego przywitał nas ks. Wojciech Niemczewski, dyrektor wydziału duszpasterskiego i zachęcił młodych do bycia ludźmi wolnymi i samodzielnie myślącymi, gdyż tylko człowiek, także młody, samodzielnie myślący może sam dokonywać wyborów i nie pozwoli sobą manipulować. Wprowadził nas także w chwilę ciszy, by dobrze przeżyć Eucharystię, którą sprawował nasz ks. proboszcz Janusz Chyła. Następnie, młodzież podzielona na grupy, poznawała historię katedry pelplińskiej i przylegających zabudowań pocysterskich. Na koniec uczestnicy pielgrzymki mieli szansę zobaczyć seminarium i zapoznać się z codziennym życiem kleryków.

Po tym pierwszym etapie, pojechaliśmy na umówione zwiedzanie kościoła św. Mikołaja w Gniewie, tam oczekiwał na nas ks. proboszcz Zbigniew Rutkowski, który bardzo ciekawie oprowadzał opowiadając historię kościoła z nawiązaniem do współczesności i do sytuacji życiowej młodego pokolenia.

Z Gniewu pojechaliśmy na spotkanie z Matką Bożą – Królową Pomorza i Matką Jedności do Piaseczna. O historii najstarszego sanktuarium na Pomorzu opowiadał miejscowy ks. proboszcz Andrzej Ossowski, który z nami także modlił się do Matki i zachęcał do indywidualnego trwania przed ukoronowaną prze kard. Karola Wojtyłę figurą Maryi i Jej Syna. Krótki pobyt w Piasecznie zakończył się grillowaniem w pięknym słońcu i doświadczeniem wspólnoty przez ludzi młodych często żyjących bardziej w wirtualnym niż realnym świecie. Naszej młodzieży oprócz księdza proboszcza, towarzyszyła s. Iwona i kleryk Andrzej ze Lwowa.

Niech ten czas zaowocuje dobrym i pogłębionym przygotowaniem do bierzmowania i umocnieniem w postawie ucznia Jezusa.