Pielgrzymka do św. Józefa

Pielgrzymka do św. Józefa

5 kwietnia grupa pielgrzymów z rodziny Radia Maryja przy naszej parafii postanowiła udać się przez sanktuarium w Licheniu do sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. Modliliśmy się w intencji rodzin i obrony życia w Polsce oraz w naszym mieście. Pielgrzymów przywitał ks. prałat Jacek Plota kustosz Narodowego Sanktuarium Św. Józefa, modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i obrony życia poczętego prowadził ks. Michał Świegoniek. Konferencję wygłosił ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło na temat dramatu rodzin w ogarniętej wojną Syrii. Mszy świętej przewodniczył bp Mariusz Leszczyński z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. W homilii biskup powiedział, że prawdziwy patriota żyje wg przykazań Bożych, wartości ewangelicznych i nauczania Kościoła, poznaje dzieje swego narodu i pielęgnuje jego tradycje. Kochajmy naszą Ojczyznę jak matkę swoją i ofiarnie jej służmy.

Andrzej Górnowicz