Oświadczenie

Oświadczenie

W związku z informacjami, które ukazały się na stronie www.weekendfm.pl Rzecznik Diecezji Pelplińskiej oświadcza, że:

Nikt (ani osoba fizyczna ani prawna) nie konsultował z Kurią Diecezjalną Pelplińską ani Parafią pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach inicjatywy nadania ks. Aleksandrowi  Kłosowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Chojnice. 

W marcu 2020 r. do Kurii Diecezjalnej zgłosiła się osoba, która twierdziła, że została skrzywdzona przez ks. Kłosa. Zgodnie z procedurą określoną przez Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski w tego rodzaju sytuacji, jak i ze względów humanitarnych, została ona objęta opieką psychologiczną, którą współfinansuje Diecezja Pelplińska. Nie było innych zgłoszeń dotyczących skrzywdzenia przez ks. Aleksandra Kłosa.

Nie zostało wszczęte postępowanie kanoniczne w tej sprawie, gdyż ks. Aleksander Kłos w momencie zgłoszenia nie żył już od ponad roku.

Nie zostały również poinformowane organa ścigania, gdyż nie zachodziły okoliczności opisane w art. 240 Kodeksu Karnego. 

Ks. Ireneusz Smagliński
Rzecznik Biskupa Pelplińskiego