Oratoryjna Akcja Formacyjna

W dniach 28 – 30 sierpnia odbyła się kolejna Akcja Formacyjna Oratorium. Wszystkie dni formacji były wypełnione spotkaniami z zaproszonymi gośćmi. Najbogatszym dniem jeśli chodzi o program była sobota. Podczas homilii wygłoszonej w czasie Mszy św., ks. Wiesław Psionka nawiązał do święta Ścięcia św. Jana Chrzciciela i mówił, że moderatorzy i animatorzy mają również „dawać się ścinać” poświęcając czas dzieciom i młodzieży. Kolejnymi punktami programu były konferencje głoszone przez zaproszonych gości, m.in. „ Ja was wybrałem […] abyście […] owoc przynosili” (J 15,16) rola Animatorów i Moderatorów w Oratorium Księdza Bosko, „Duchowość Księdza Bosko” czy „Wspólnota i Przebaczenie”. Sobotni dzień zakończył się czuwaniem oraz Apelem Jasnogórskim. Niedzielne spotkanie zakończyło się wspólnym wyjściem do kina na film „Mały Książę”.