Odpust parafialny

3 maja Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski był również dniem naszego odpustu parafialnego. O godzinie 12 uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. biskup diecezjalny dr Ryszard Kasyna w koncelebrze naszego ks. proboszcza Adama Matuszewskiego i ks. dziekana Jacka Dawidowskiego. O tym, że dzień ten nie jest obojętny chojnickiej społeczności świadczyły liczne delegacje, poczty sztandarowe, przedstawiciele władzy samorządowej i mieszkańcy Chojnic przybyli na Mszę św.

Ksiądz biskup w kazaniu rozpoczynając od ślubów króla Jana Kazimierza w lwowskiej katedrze, poprzez milenijny akt zawierzenia Prymas Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego, trudne lata osiemdziesiąte i czasy współczesne udowodnił, że to święto do Polski i do Polaków należy, że krzyż wpisany w trudne nasze losy powinien być sztandarem . Ubolewał nad prawodawstwem, które coraz bardziej wykreśla religię, Pana Boga i Jego przykazania. W polskiej rodzinie dzień ten powinien być w sposób szczególny dniem wspomnień bohaterów i narodowej historii. Kończąc oddał nas w opiekę najlepszej z Matek.

Uroczystość zakończyła modlitwa przed Najświętszym Sakramentem i podniośle odśpiewane,, Boże coś Polskę ‘’