Odpust parafialny

Odpust parafialny

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.

Nasza wspólnota parafialna w tym, tak szczególnym  dniu obchodzi  swój odpust parafialny. Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu i ludziom za taką Patronkę naszej parafii, na trudne czasy, jakie przychodzi pokoleniom Polaków  przeżywać.

Uroczystość zgromadziła wielu uczestników. Oprócz księży z sąsiednich parafii, licznie przybyli mieszkańcy Chojnic i wraz z pocztami sztandarowymi przyszli  przedstawiciele władz lokalnych. Odpustową sumę odprawił i kazanie wygłosił przedstawiciel Księdza Biskupa ks. prałat Marian Szczepiński, który nawiązując do bogatej historii naszej Ojczyzny, podkreślił znaczenie wiary i patriotyzmu w naszej niełatwej historii. Spójność wiary przodków i narodowych dziejów to również przekazanie dla nas budujących historię i dla tych, którzy nas kiedyś zastąpią.

Dopełnieniem wydarzeń, jakby kontynuacją homilii był spektakl pt. „Kazanie ks. Piotra Skargi” w wykonaniu aktora Jana Krzysztofa Szczygła, którego do naszej wspólnoty zaprosili Rycerze Kolumba.

Ks. Piotr Skarga żyjący na przełomie XVI/XVII wieku w swoich kazaniach będących zarazem rozprawą polityczną wskazywał na najważniejsze niedomagania, chorobę, która trawiła Rzeczpospolitą proponując zrazem sposoby jej przezwyciężenia. Jego przewidywania się spełniły. Myśli  zawarte w kazaniach stały się natchnieniem dla artystów i patriotów w naszej zagarniętej przez zaborców Ojczyźnie. Niewiele straciły do dnia dzisiejszego na aktualności.

Cieszymy się, że od lat tradycją naszej parafii jest na zakończenie każdej Mszy świętej modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi.

j.k.