Obłóczyny, naszego parafianina, Tomka

Dzień 28 wrzesień na długo zapadanie w naszej pamięci. Otóż Kościół pelpliński świętował dziś obłóczyny 12 kleryków. Ale również dla naszej parafii było to wielkie święto, ponieważ wśród nich był nasz parafianin Tomek.

Uroczystości związane z przyjęciem stroju duchownego rozpoczęły się od obcięcia krawata, czyli symbolicznego pożegnania się z życiem świeckim, po czym nastąpiło przywdzianie sutanny.

O godzinie 10:00 bp Wiesław Śmigiel odprawił Mszę św. podczas której sutanny zostały poświęcone. W swojej homilii Biskup powiedział, że teraz klerycy zewnętrznie niczym nie różnią się od biskupów, prezbiterów i diakonów, bo wyglądają tak samo jak oni.

Dziękując Bogu za dar powołania, módlmy się o świętych kapłanów!