NOWI MINISTARNCI I LEKTORZY

W Niedzielę Dobrego Pasterza podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 zostali dopuszczeni do służby liturgicznej nowi ministranci, świadomie przyjmując tę godność i związane z tą posługą obowiązki.

Natomiast sześciu starszych ministantów zostało promowanych do pełnienia posługi lektora, aby godnie proklamować słowo Boże, rozważać je i być przez nie kształtowanym.

Ksiądz Proboszcz w skierowanym słowie wskazał na wielką godność ministranta i spoczywających na nim obowiązkach. Sumienność, odpowiedzialność, obowiązkowość, punktualność a także pobożność to przymioty dobrego sługi ołtarza. Nowi lektorzy zostali zachęceni do czytania Pisma Świętego nie tylko w zgromadzeniu liturgicznym. Mają czytane fragmenty z Nowego i Starego Testamentu rozumieć aby słowo Boże było godnie proklamowane.

Cały zgromadzony lud modlił się za pobłogosławionych ministantów i lektorów ufając, że Bóg Dobry Pasterz wybierze z nich pasterzy swojej owczarni.