Nowi lektorzy

Nowi lektorzy

Kościół to wspólnota wierzących, która składa się z osób duchownych, świeckich i konsekrowanych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dzieło ewangelizacji dokonujące się na wiele sposobów. Wśród nich ważną rolę odgrywa liturgia. Podczas niej różne funkcje spełniają także osoby świeckie. Należą do nich między innymi ministranci oraz lektorzy, którzy odczytują teksty biblijne podczas zgromadzeń liturgicznych. Na urząd lektora powoływane są osoby stosownie do tego przygotowane. Aby lektor właściwie spełniał swoje funkcje winien miłować Słowo Boże i troszczyć się o realizowanie go w życiu.

W niedzielę 14 maja, podczas Mszy świętej o godz. 10.30, do grona lektorów w naszej parafii zostało dołączonych ośmiu ministrantów. Życzymy im, aby z radością spełniając swoje zadania pomagali wszystkim uczestnikom liturgii dobrze zrozumieć Pismo Święte.