Nowi członkowie zjednoczenia apostolstwa katolickiego

Dnia 18 maja w naszej parafii przeżywaliśmy Uroczystość przyjęcia do wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego nowych członków. Eucharystii przewodniczył ks. Marek Chmielniak pallotyn, przewodniczący Krajowej Rady ZAK. Po homilii kandydaci złożyli zobowiązania, po czym dokonali na ołtarzu aktu ich uroczystego podpisania. Wszyscy członkowie wyrazili tym samym, pragnienie dalszego wzrastania w duchowości pallotyńskiej, którą zagłębiali w czasie formacji we Wspólnocie Wieczernikowej. Spotkanie to zakończyło się Agapą w świetlicy parafialnej.

Nowym członkom wspólnoty ZAK życzymy by wytrwali w swoich zobowiązaniach, by byli gorliwymi apostołami gotowymi uczynić wiele dla nieskończonej chwały Bożej, dla zniszczenia grzechu i dla zbawienia dusz.

Dzień ten zapisze się w naszej pamięci jako wyraz jedności Kościoła, którą obrazowała wspólna modlitwa kapłanów, sióstr oraz członków wspólnot istniejących w parafii.

Na ręce Księdza Proboszcza składamy wyrazy wdzięczności za otwartość, życzliwość i umożliwienie nam przeżycia tej uroczystości we wspólnocie parafialnej.