Niedziela Misyjna

18 października br. obchodziliśmy w Kościele Niedzielę Misyjną,która rozpoczęła Światowy Tydzień Misyjny pod hasłem „Od nawrócenia do misji”.

Eucharystią o godzinie 9.00 włączyliśmy się w przestrzeń misyjną Kościoła. Ksiądz proboszcz Adam Matuszewski zachęcił nas „ do dzielenia się radością z innymi i stania się misjonarzami .Z „pawłowym” zapałem, głośmy Ewangelię.”

Homilię głosił ks.Sławomir Kunka z Pelplina.”Co różni nas od tych, co nie wierzą? Wiara to skarb.przynagla nas do dzielenia się tym skarbem. Chrystus przypomina nam dzisiaj w Słowie ( Mk.10.35-45), że winniśmy być być sługami innych. Duch misyjny jest okazją dla każdego,aby dzielić się wiarą.Nie zastanawiamy się,co z tego będziemy mieli.? Nie zdradzajmy swojej wiary. Przez wiele lat efekty naszego misjonowania będą nie widoczne,ale Bóg zobaczy je.Aby być Misjonarzem Boga,trzeba przyjąć Krzyż,który nosi na piersi każdy misjonarz. Cierpienie jest tajemnicą. Misjonarze są rękoma Chrystusa, a ci,którzy się modlą ,to ci którzy podtrzymują te ręce,aby w końcu zwyciężyć.”

Przedstawiciele Koła Misyjnego Dzieci i z Oratorium Św. Jana Bosko w procesji z darami animowali „taniec uwielbienia”,a członkowie Róż Misyjnych w strojach kontynentalnych złożyli dary na Ołtarzu .

Nasze zaangażowanie nie może być jednorazowe.” Nasza Misja niech będzie pasją wobec naszych braci. Kościół jest autentyczny wówczas,gdy swoją rolę wypełnia wobec świata ”, to słowa papieża Franciszka.Niech List do Tesaloniczan św.Pawła pobudzi nas do modlitwy o łaski Ducha Świętego,aby misjonarze skutecznie odczytywali Ewangelię i otrzymywali dar pomocy wobec tych którzy nie dali się jeszcze poprowadzić.Bądźmy „wielcy”,służąc temu co bliskie i co dalekie.Wspomagajmy ofiarami serca Papieskie Dzieła Misyjne,dzięki którym misjonarze mogą budować kościoły,dokonywać zakupu sprzętu,wspomagać wspólnoty pozbawione struktur i prześladowanych.

A.M.