Niedziela miłosierdzia

„Pragę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje.”

„Córko Moja, mów Światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy Jej były jako szkarłat. (…) Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedziele po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego.” (z DZIENNICZKA Siostry Faustyny – nr 699)

Zapraszamy Wszystkich naszych Parafian, aby powierzyć siebie oraz swoich najbliższych Bożemu Miłosierdziu. Uroczyste nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego celebrowane będzie w II Niedzielę Wielkanocną o godz. 15:00.

Sposób odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego:

Na początku:
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga.

Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.(3x)

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!
Jezu ufam Tobie! (3x)