Niedziela „AD GENTES”

II niedziela Wielkiego Postu ,„ad gentes” ( do narodów) jest dniem modlitwy,postu,jałmużny i solidarności z Misjonarzami,którzy głoszą Chrystusa w krajach misyjnych.

Kościół ma depozyt wiary i musi się nim dzielić.

Misjonarze,których z Polski mamy 2040 przemieniają ludzkie serca, w celu poznania Jezusa Chrystusa w 97 krajach świata. Są posłańcami miłosierdzia,niosąc pomoc w szpitalach,ucząc w szkołach. Niekiedy podejmują otwartą walkę z przeciwnościami,aż do utraty życia.

Przesłanie I-go czytania Liturgii Słowa głosi, że osoba Abrahama ma dać początek umiłowanego ludu.Przymierze jest gwarancją ,którą jest Bóg.

Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje tajemnicę Przemienienia Chrystusa na Górze Tabor.Mamy być podobni do Apostołów ,którzy umocnili się w wierze.Trudy życia,niepowodzenia i cierpienia niech nie osłabiają naszej komunii z Chrystusem, bo jesteśmy uczniami – misjonarzami.

Homilię nawiązującą do tematu „modlitwy ” głosił ks. Sławomir Kunka z Pelplina. Mamy zadać sobie pytanie „czy prowadzimy dialog z naszyn Panem -Jezusem Chrystusem.W jakiej kolejności naszych relacji On się znajduje?”

W czasie Eucharystii o godzinie 9.00 członkowie Wspólnoty Różańca uświetnili przeżywanie

spotkanie z Chrystusem,czytając Lekcje i niosąc dary na Ołtarz ubrani w stroje kontynentalne.

W naszej parafii trwa nieustanna modlitwa rózańcowa w 14 Różach Misyjnych .Mamy świadomość,że cierpienia w chorobie można także oddać Chrystusowi w intencji Misji.

Dzisiaj wspieraliśmy Misje i Misjonarzy zbiórką pieniężną do puszek przed wejściem do kościoła.

Niech tegoroczne hasło niedzieli”ad gentes”Miłosierni aż po krańce świata” pobudza nas do współuczestniczenia w dziele misyjnym.Przyjmijmy do serca słowa misjonarza -Św. Pawła „Biada mi,gdybym nie głosił Ewangelii.”(1 Kor.9,16).Odwieczna tęsknota człowieka za Bogiem,czeka na Słowo.

A.M.