Nie bądź żyła – oddaj krew!

Nie bądź żyła – oddaj krew!

Pod takim hasłem już po raz ósmy, chociaż w nieco innym terminie, niż mieliśmy wcześniej zaplanowane (z uwagi na czas epidemii), mogliśmy wypełnić Chrystusową zachętę do czynienia miłosierdzia. Krótkie zdanie zaczerpnięte z Ewangelii minionej niedzieli; „Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Mt 10,42), było dla prawie 50 osób motywem przewodnim do czynienia dzieła ofiarności wobec najbardziej potrzebujących.

Dzięki wspaniałej współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku przeprowadziliśmy w naszej parafialnej plebanii  pobór krwi. Na zaproszenie do spełnienia tak wielkiego dzieła, jakim jest podzielenie się cząstką tego bezcennego daru jaką jest ludzka krew, jak zawsze odpowiedziało wielu parafian i mieszkańców Chojnic. Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych i lekarskich aby sprawdzić stan zdrowia i parametry krwi, oddaliśmy w sumie prawie 20 litrów tego życiodajnego płynu. Parafrazując słowa samego Jezusa możemy powiedzieć, iż nie ma większej miłości, niż oddanie części siebie dla drugiego człowieka. Inicjatywa oddawania krwi to bardzo szlachetne i godne polecenia dzieło. Można podzielić się cząstką siebie, krwią, której nie da się niczym innym zastąpić. Każdego dnia podczas operacji przetaczane są tysiące litrów krwi. Każdego też dnia w Centrach Krwiodawstwa – rzesze dawców oddają swoją krew. Jednak ludzkiej krwi potrzebnej do transfuzji ciągle jest za mało.

W organizmie człowieka krew ciągle narasta i jednorazowe oddanie 450 ml. krwi nie powoduje u osoby zdrowej żadnego uszczerbku. Pobór krwi jest bezpieczny, nie ma możliwości zarażenia się chorobami zakaźnymi, gdyż dobrze wykwalifikowana kadra lekarzy i pielęgniarek dokonuje poboru jednorazowym sprzętem.

Pragnąc podziękować tym wszystkim, którzy i tym razem odpowiedzieli na nasze zaproszenie, jak i każdemu kto kiedykolwiek krew oddawał a teraz nie może tego uczynić ze względu na stan zdrowia czy podeszły wiek, ufam, że najlepsza zapłatą będzie Pan Bóg obecny w drugim człowieku – w tym najmniejszym – potrzebującym pomocy.

Mamy nadzieję, że następny przyjazd wykwalifikowanej kadry specjalistów z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku im. Jana Pawła II, aby jak zawsze z uśmiechem na ustach i pełnym profesjonalizmem – dzielnie i bez wytchnienia – przyjąć wszystkich chcących oddać krew, odbędzie się bez żadnej przeszkody, w niedzielę 11 października podczas obchodów XX Dnia Papieskiego.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkie osoby zdrowe i pełnoletnie, aby w ten sposób budować żywy pomnik Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w roku 100 rocznicy Jego urodzin.

Ks. Sławomir Kulczyk