Neoprezbiterzy

21 czerwca gościliśmy w naszej parafii moderatorów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, z ks. rektorem Wojciechem Pikorem na czele, a także ośmiu neoprezbiterów, którzy 14 maja zostali wyświęceni na kapłanów. Msza święta koncelebrowana przez tak wielu księży napełniła nadzieją serca uczestników liturgii. Ks. Jarosław Kubiak, ojciec duchowny seminarium, a przed laty wikariusz naszej parafii, przypomniał zasady wskazane przez Papieża Franciszka, którymi powinien kierować się duszpasterz. Zaliczył do nich: wychodzenie ku wiernym, gromadzenie i jednoczenie ich wokół Chrystusa i radość z Ewangelizacji.

Po Mszy świętej neoprezbiterzy udzielili tradycyjnego błogosławieństwa, a klerycy z naszej parafii – Tomasz, Szymon i Mateusz – rozdali pamiątkowe obrazki.

Ufamy, że obecność wśród nas księży, którzy przed kilkoma tygodniami przyjęli święcenia, będzie dla wielu młodych ludzi zaproszeniem do przemyślenia własnego powołania. Jeśli Pan Jezus wzywa ich do kapłaństwa nich odważnie i wielkodusznie odpowiedzią na Jego zaproszenie.