NEOPREZBITERZY W NASZEJ PARAFII

NEOPREZBITERZY W NASZEJ PARAFII

We wtorek 12 czerwca gościliśmy w naszej parafii ośmiu księży neoprezbiterów wraz z wicerektorem pelplińskiego seminarium ks. dr. Tomaszem Huzarkiem. Kapłanów powitał ks. proboszcz dr Janusz Chyła. Mszę świętą koncelebrowaną odprawiono pod przewodnictwem Księdza Wicerektora.

Jakże pięknie wpisała się w ten dzień Ewangelia św. Mateusza (5, 13-16). Na jej kanwie kazanie wygłosił znany nam bardzo dobrze ks. Andrzej Patrzykąt, który odbywał praktyki diakońskie w naszej parafii. Nawiązał on do słów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić…… Wy jesteście światłem świata….. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. Solą ziemi i światłem świata Jezus nazywa swoich uczniów. A takimi uczniami są m.in. neoprezbiterzy. W trakcie kazania prosił również o modlitwę za kapłanów kilkanaście dni wcześniej wyświęconych i wszystkich pozostałych, gdyż tak wiele zależy od naszej modlitwy.

Na zakończenie Mszy świętej były podziękowania dla neoprezbiterów oraz uczestników Mszy świętej. Przedstawiciele Odnowy w Duchu Świętym wręczyli gościom kwiaty. Mszę świętą uświetnił nasz parafialny Chór CONSONO. Na koniec uroczystości neoprezbiterzy udzielili zebranym błogosławieństwa prymicyjnego.

Bogu niech będą dzięki na nowych kapłanów. Oby nigdy nam ich nie zabrakło!

L.S.