NEOPREZBITERZY

NEOPREZBITERZY

Msza św. sekundycyjna – oznacza druga mszę (łac. secunda missa) którą sprawuje się po prymicji. Neoprezbiterzy odprawiają msze sekundycyjne w parafiach swoich praktyk diakońskich, seminarium duchownym, sanktuariach diecezjalnych oraz zaprzyjaźnionych wspólnotach.

Taka właśnie liturgia była sprawowana 11 czerwca w naszej parafii. Dziesięciu nowo wyświęconych Kapłanów na zaproszenie ks. proboszcza Janusza Chyły stanęło przed ołtarzem, aby koncelebrować Najświętszą Ofiarę. Głównym celebransem był ks. Daniel Ciemniewski – to właśnie on odbywał praktykę diakońską w naszej parafii, natomiast Słowo Boże wygłosił ks. Krzysztof Krzemiński. Mówił o chwale Bożej, o tym że, ona właśnie się objawia. I zachęcał nas, aby tak jak święty Barnaba, tylko w mocy Ducha Świętego z łaską odwagi głosili światu Chrystusa.

Bez wątpienia była to wielka uroczystość nie tylko dla naszej parafii, ale także dla całego Kościoła. Ciągle wzrusza fakt, że mamy nowych kapłanów. Choć wiemy, że  trzeba nam nieustannie wołać dobrego Boga o liczne i święte powołania. Świat mówi, że kapłani nie są potrzebni, ale to nieprawda. Wszyscy potrzebujemy kapłanów. Wsłuchując się w życzenia skierowane do Neoprezbiterów, aby zachowali nieskazitelność namaszczonych dłoni, czyste wargi, czyste serca – niechaj słowa te staną się dla nas codzienną modlitwą za każdego z nich. Przecież my ich potrzebujemy, nawet kiedy świat mówi co innego…