NASZ NEOPREZBITER

NASZ NEOPREZBITER

Ks. Tomasz Mizyk, urodził się 24 kwietnia 1990 roku w Chojnicach, jako szóste dziecko Jana i Katarzyny z domu Wirkus. Jest najmłodszy ze swojego rodzeństwa – ma trzy siostry oraz dwóch braci. Edukację rozpoczął w 1997 roku w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach, następnie od roku 2003 uczęszczał do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnicach. Jako szkołę średnią w 2006 roku wybrał Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach. Po skończonej szkole średniej w 2009 roku zaczął pracę na Stacji Paliw Państwa Niciejewskich, a także podjął studia w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku.

W lutym 2005 roku wstąpił do ZHP, gdzie przez cały czas się rozwijał i zwiększał swoją wiedzę by „służyć Bogu i Polsce”. W grudniu 2009 roku złożył zobowiązanie instruktorskie, dzięki któremu stał się Instruktorem ZHP w stopniu przewodnika. Od czasu pierwszej Komunii Świętej służy przy ołtarzu. Przez kilka lat pełnił obowiązki prezesa parafialnej Służby Liturgicznej Ołtarza. W 2007 roku otrzymał promocję od śp. Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi do posługi ceremoniarza.
W 2012 roku został przyjęty przez Administratora Diecezji Księdza Biskupa Wiesława Śmigla do WSD w Pelplinie, gdzie formował się przez 6 lat. Był starostą rocznika. Współorganizował rekolekcje dla młodzieży, przygotowywał nowe zastępy ceremoniarzy w diecezji, uczestniczył w życiu kręgu harcerskiego, koła morsów, odwiedzał dom dziecka podczas praktyk pastoralnych. Był odpowiedzialny za Internetową Duchową Adopcję Kleryka,

Kleryckie Koło CARITAS, koło języka migowego. 23 czerwca 2017 roku przyjął święcenia diakonatu. Praktykę diakońską odbył w parafii pw. św. Wojciecha w Kartuzach oraz św. Wojciech w Rozłazinie. W kwietniu 2018 roku obronił pracę magisterską pt: „Kerygmat Środy Popielcowej we współczesnym przepowiadaniu homilijnym. Studium homiletyczne” napisaną pod kierunkiem ks. dra Radosława Karczewskiego.

19 maja 2018 roku wraz z siedmioma braćmi z roku przyjął święcenia kapłańskie. Ksiądz Tomasz Mizyk jest 23 powołaniem z naszej parafii. Módlmy się za ks. Tomasza i wszystkich kapłanów.