Nadzwyczajni szafarze Komunii Św.

16 grudnia w katedrze w pelplińskiej podczas Mszy św. Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna promował 62 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Wprowadzając w liturgię III niedzieli adwentu i w obrzęd promocji szafarzy, ks. prałat Eugeniusz Stencel przypomniał, że są oni „pomocnikami szafarzy zwyczajnych, czyli kapłanów i pomagają im w posłudze sakramentalnej”. Przewodniczący diecezjalnej Komisji do spraw liturgii i duszpasterstwa liturgicznego przypomniał, że nadzwyczajni szafarze pomagają w rozdzielaniu Komunii św. podczas Mszy św. a „ich posługa znakomicie wpisała się w duszpasterstwo parafialne, jest potrzebna i cenna, jest nieocenionym dobrem i wielkim dobrodziejstwem we wspomaganiu dzieła Nowej Ewangelizacji”.

Biskup Kasyna w zasadniczej części homilię poświęcił przygotowaniom do Świąt Bożego Narodzenia. Do nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. powiedział, że „dzisiaj są oni obdarowani przywilejem rozdawania Komunii św., a więc przywilejem przekazywania Jezusa Chrystusa do serca drugiego człowieka”. Kaznodzieja zwrócił uwagę na szczególne znaczenie tej posługi dla osób chorych i starszych, którzy pozostają w domach a nie mogą uczestniczyć w liturgii. Życzył, żeby „zauroczenia spotkaniami z Chrystusem, przemieniały nas wewnętrznie i ubogacały w Nowym Roku”.

Pod koniec liturgii, przemawiając w imieniu nowopromowanych, nasz parafianin powiedział, że: „poprzez swoją posługę w naszych kościołach parafialnych, kaplicach, szpitalach, hospicjach, domach opieki społecznej, będziemy starali się zanieść Chrystusa Eucharystycznego, Jego nadzieję, chorym, starszym, być pomocą dla kapłanów a sami stawać się solą ziemi poprzez własne uświęcenie”.

Uroczystość promocji nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. była już 11 taką w historii diecezji pelplińskiej. Kilkusetosobowy zastęp nadzwyczajnych szafarzy powiększył się o 62 nowych, pochodzących z 37 parafii, także z naszej parafii ( 3 pierwszych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.)

[nggallery id=58]