MSZA SEKUNDYCYJNA KS. JARKA

Wielka radość przepełniła nasz kościół parafialny z powodu przyjętych święceń prezbiteratu dnia 13 września 2014 roku przez naszego parafianina Jarka Januszewskiego. Tydzień później tj. 20 września w naszej parafii odprawił on swoją Mszę Sekundycyjną w której dziękował za wszystko co otrzymał od Pana Boga, a także za dobrych ludzi których spotykał na swojej drodze. Kazanie wygłosił ks. Karol Pobłocki który jest dobrym przyjacielem ks. Jarka. Neoprezbiter wszystkim udzielił swojego błogosławieństwa prymicyjnego. Po uroczystości w Kościele wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany na terenie plebanii, gdzie mogli porozmawiać z ks. Jarkiem i razem z nim radować się z przyjętych święceń.