Misjonarz z Brazylii w naszej parafii

Od kilku dni w naszej parafii gościmy ks. Grzegorza Paderewskiego, który będąc wikariuszem w naszej Wspólnocie, 9 lat temu wyjechał na Misje do w Brazylii.W ubiegłą niedzielę, w czasie Eucharystii głosił homilię, w której przedstawił strukturę Dzieł Misyjnych.
W Kościele Powszechnym istnieją: Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła, Papieska Unia Misyjna, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci oraz Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, którego założycielką jest Sługa Boża – Paulina Jaricot(1822 rok).
W naszej parafii istnieje 11 Róż Misyjnych, które należą do Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary. Celem PDRW jest niesienie pomocy duchowej i materialnej misjonarzom na całym świecie, pozyskiwanie nowych członków do „róż misyjnych”. Codzienną modlitwą podejmujemy współodpowiedzialność za Kościół i jego dzieła misyjne.
Ojciec Grzegorz dziękował członkom PDRW w naszej parafii za modlitwy, które ogarniają Misje w Brazylii oraz za pomoc materialną dla Misji.
We wtorek po wieczornej Eucharystii Misjonarz z Brazylii spotkał się z członkami i sympatykami Róż Misyjnych istniejących w naszej parafii
Wspominał ,że myśli o pracy dla misji nurtowały Go już w czasie formacji w seminarium duchownym.
Punktem kulminacyjnym ,decydującym o wyjeździe „na misje” była rozmowa z proboszczem ks. prałatem Aleksandrem Kłosem, a następnie z śp. Biskupem Janem Bernardem Szlagą. Marzeniem Ks. Grzegorza była Misyjna Afryka.
Jednak na prośbę pracującego od roku 1980 w Brazylii – biskupa Edwarda Zielskiego Ordynariusz Pelpliński skierował wikariusza naszej parafii do pracy misyjnej w Brazylii.
W czasie spotkania ks. Grzegorz przedstawił schemat kościoła w Manaus. Podkreślił jakie zagrożenia istnieją dla lokalnego kościoła, W skrócie opowiedział zebranym jak wygląda praca
w Jego parafii. Na koniec spotkania przedstawicielka „róż misyjnych” w imieniu całej wspólnoty parafialnej przekazała Ojcu Grzegorzowi obraz Jezusa Miłosiernego dla parafii w Manaus.
W lipcu 2011 roku, kiedy to ks. Paderewski gościł w naszej parafii, w czasie spotkania, wyraził pragnienie, prosząc o dwa obrazy „Jezu ufam Tobie” dla Misji w Brazylii. Miały być one wykonane w formie ikon, czyli w trakcie powstawania(pisania) towarzyszyć winny modlitwy i post. Tak też było w trakcie haftowania obu obrazów. W czasie comiesięcznej adoracji w naszym kościele Najświętszego Sakramentu, gdzie w centrum obecny był Eucharystyczny Chleb, z boku eksponowany był obraz „Jesus eu confio Em
vos.” Napis umieszczony do chwili przekazania obrazu do Brazylii wyjaśniał przeznaczenie obrazu oraz prośbę o modlitwę. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że Miłosierny Jezus zaufał nam, powierzając przez Ojca Misjonarza wykonanie swego wizerunku i dzięki temu spłynęło na nas Błogosławieństwo .Niech Miłość Miłosierna znajdzie wszystkich modlących się przed tymi obrazami.
Następne spotkanie Róż Misyjnych, któremu będzie przewodniczył Ojciec Grzegorz Paderewski odbędzie się 19 października br.
Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na Dzień Misyjny ,który przypada w dniu 20 października powiedział: „dzień ten przypada pod koniec Roku Wiary. Jest to wspaniała okazja, aby umocnić naszą przyjaźń z Panem i nasze wędrowanie z Nim jako Kościół, który odważnie głosi Ewangelię.” [nggallery id=104]