MATKA JEZUSA – KRÓLOWĄ POLSKI

MATKA JEZUSA – KRÓLOWĄ POLSKI

Uroczystość 3 maja to szczególny dzień, bo jak podkreślił w powitaniu ks. proboszcz Janusz Chyła, „odświeża naszą pamięć historyczną i pamięć wiary. Ta pierwsza sięga Konstytucji 3 Maja, a ta druga testamentu z krzyża”.

Uroczystościom liturgicznym przewodniczył Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna. Byli obecni księża proboszczowie z dekanatu, poseł na Sejm RP, przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe, kombatanci, licznie przybyli mieszkańcy naszej parafii oraz goście.

Liturgia Słowa z uroczystości stawia nas pod Krzyżem Jezusa. Razem z Maryją Matką Bożą i św. Janem mamy przyjąć Jezusowy dar: „Niewiasto oto syn Twój, synu oto Matka Twoja”.

Ksiądz Biskup w skierowanym słowie zwrócił naszą uwagę na fakt, że „Jan był człowiekiem wolnym i sam tam przyszedł. Jezus przekazuje Matkę człowiekowi wolnemu, Jezus nie przekazał Maryi jako Matki niewolnikom, ale ludziom wolnym, słabym niejednokrotnie, ale wolnym. Maryja jest Królową wolnych ludzi i wolnej Polski”. Ważnym było również przypomnienie nam obowiązku wobec Matki, obowiązku obrony Matki zwłaszcza wtedy, gdy się bezcześci jej wizerunek. Na podkreślenie zasługują też Słowa Ślubów Jasnogórskich „Wielka Boga Człowieka Matko i Królowo”, które brzmiały w dziejach Polski wielokrotnie, a które również brzmią dzisiaj w 1051 rocznicę chrztu Polski. „Maryja była i jest z nami, aby uczyć nas wolności budowanej w oparciu o Boże Przykazania. Bez nich bowiem wolność przemienia się w samowolę” – mówił Kaznodzieja.

Odpust Parafialny to szczególne święto dla całej wspólnoty parafialnej, bo wtedy Bóg otwiera zdroje łask. W patronalne święto parafii każdy może zaczerpnąć z odpustowego skarbca darów związanych z darowaniem win i kar pod zwykłymi warunkami. Naszej parafialnej rodzinie patronuje Matka Jezusa, którą czcimy w kopii Jasnogórskiego wizerunku i wzywamy jej orędownictwa jako Królowej Polski. Niech ta odpustowa Uroczystość umocni nas w świadectwie wyznawanej wiary i czynnej miłości wobec Boga i bliźniego, niech uzdalnia nas do życia na wzór Maryi.

s. Iwona Małachowska

link http://chojnice.tv/wideo-3182-Mszę_Św._za_Ojczyznę_i_Powiat_Chojnicki_odprawił_bp._Ryszard_Kasyna