Marsz dla życia przedzedł ulicami Chojnic

Dziesięć lat temu członkowie Akcji Katolickiej przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach podjęli się organizacji Marszu dla Życia. Była to odpowiedź na wezwanie Ojca św. Jana Pawła II, aby w naszej Ojczyźnie było chronione życie ludzkie od poczęcia. W tym roku szliśmy już 10 raz. Marsz poprzedzony jest zawsze nabożeństwem przebłagalnym i duchową adopcją dziecka poczętego, tzn., że każdy kto się na adopcję duchową zdecyduje, modli się przez 9 miesięcy, aby zostało ocalone życie dziecka, którego rodzice zdecydowali się zabić. Wierzymy, że dzięki naszej modlitwie dziecko (którego imię zna tylko Pan Bóg) przeżyje i będzie się cieszyć życiem i miłością rodziców.
Idąc ulicami Chojnic śpiewamy i modlimy się na różańcu w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W naszych czasach życie ludzkie jest szczególnie zagrożone przez aborcję, in vitro, zbrodnicze eksperymenty, bądź w ostatniej fazie przez eutanazję.

Nie było nas wielu, tylko 153-ale to symboliczna cyfra, gdyż tyle ryb złowił św. Piotr podczas cudownego połowu, ale byli to ludzie, którzy ukochali życie i nie wstydzą się do tego przyznać.

Następny Marsz już za rok .Niech przyjdą setki, a może i tysiące, bo życie ludzkie jest święte i tylko Pan Bóg jest jego Władcą.