MAŁY WOLONTARIAT

MAŁY WOLONTARIAT

Szkolne Koło Caritas w Szkole Podstawowej nr 8 powiększyło się o nowych kandydatów. Uczniowie klasy Id, w której wychowawcą jest p. Gabriela Wasiak, opiekun SKC bardzo aktywnie odpowiedzieli na prośbę związaną ze zbieraniem nakrętek dla osoby potrzebującej. W ciągu tygodnia zebrali 22,5 kg. Ich zapał i radość, że mogą pomagać, wzmocniliśmy spotkaniem z Roksaną, Anitą i Pawłem ze starszego wolontariatu naszej szkoły. Zrealizowaliśmy małe warsztaty na temat bezinteresownego pomagania. Stworzyliśmy też sylwetkę Wolontariusza i pracując w grupach, przyszli wolontariusze z klasy pierwszej, utworzyli mapę zakresu działań. Wszystkim nam towarzyszyło przekonanie, że pomagając wyciągamy pomocną dłoń do człowieka.

Nowi kandydaci Małego SKC podkreślali w swych wypowiedziach, że warto jest pomagać, bo inni wtedy się uśmiechają, sprawiamy innym radość, jak również to, iż podczas niesienia pomocy nam nie znika z twarzy uśmiech. Mali kandydaci zwrócili uwagę na to, że pomagając innym sprawiamy, że jest więcej szczęścia.

Zachęcamy DZIECI I MŁODZIEŻ naszej parafii do udziału w spotkaniach i do działania w naszym parafialnym Młodym Wolontariacie… Spotykamy się w Oratorium w środy i czwartki od 16.00 do 18.30. Czekamy na CIEBIE.

Bardzo mocno zapraszamy!!!

S. Iwona Małachowska, opiekun SKC