KURS ALFA dla Parafii MBKP – propozycja ewangelizacyjna dla odnowienia wiary

11 października 2012 roku rozpoczął się w Kościele Katolickim ROK WIARY.

Z Listu Apostolskiego PORTA FIDEI Papieża Benedykta XVI:

„ROK WIARY jest zachętą do autentycznego i nowego nawrócenia się do Pana, jedynego Zbawiciela świata.

Będziemy mieli sposobność wyznawać wiarę w zmartwychwstałego Pana w naszych katedrach i kościołach całego świata; w naszych domach i rodzinach, aby każdy silnie odczuł potrzebę lepszego zrozumienia i przekazywania przyszłym pokoleniom odwiecznej wiary.

Chrześcijanin nigdy nie może uważać, że wiara jest sprawą prywatną. Wiara jest decyzją o tym, że jest się z Panem, żyje się z Nim. To «bycie z Nim» prowadzi do zrozumienia powodów, dla których się wierzy.

Wiara, właśnie dlatego, że jest aktem wolności, wymaga również odpowiedzialności społecznej za to, w co się wierzy. Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy ukazuje z całą oczywistością ów publiczny wymiar wiary i głoszenia jej bez lęku każdej osobie. To dar Ducha Świętego, który uzdalnia do misji i umacnia nasze świadectwo, czyniąc je szczerym i odważnym.

Zaangażowanie misyjne wierzących, którego nigdy nie może zabraknąć, czerpie żywotną siłę w codziennym odkrywaniu Jego miłości. Wiara bowiem rośnie, gdy jest przeżywana jako doświadczenie doznawanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości. Powoduje, że życie wiernych wydaje owoce, bo dzięki nadziei serce rośnie, oraz umożliwia składanie skutecznego świadectwa: otwiera w istocie serca i umysły słuchających na zaproszenie Pana, aby przylgnęli do Jego słowa, by stali się Jego uczniami

Istotne treści, które od wieków stanowią dziedzictwo wszystkich wierzących, wymagają ciągłego potwierdzania, zrozumienia i pogłębiania w nowy sposób”

Idąc za głosem Papieża nasza wspólnota parafialna wychodzi z zaproszeniem do wszystkich pragnących odnowienia wiary, aby wspólnie przeżyć ewangelizacyjny Kurs ALFA, który oparty jest o kerygmat, czyli podstawowe prawdy wiary.

Podczas poszczególnych spotkań kursu omawiany jest Boży Plan Zbawienia dla każdego człowieka.

Najważniejszym zaś aspektem kursu jest umiłowanie Jezusa umarłego i zmartwychwstałego w życiu codziennym.

Kurs prowadzi do osobistego spotkania z Jezusem zmartwychwstałym, który rozpala swoją miłością i pokojem.

Spotkanie z Chrystusem wnosi w nasze życie autentyczną radość i odnowiony entuzjazm, a tego wszystkim nam trzeba.

Nasi kapłani podczas wizyt kolędowych rozdają zaproszenia na Kurs ALFA.

Aby wziąć udział w kursie – należy wypisać część zgłoszeniową zaproszenia i oddać w biurze parafialnym lub w zakrystii.

Można też zgłosić swój udział pod nr telefonu Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym SYJON – 535481928

Kurs Alfa jest bezpłatny i może w nim uczestniczyć każdy.

Zatem, drogi bracie, droga siostro – jeżeli wierzysz w Boga, ale nurtują Cię pewne wątpliwości , lub chcesz pogłębić swoją wiedzę i wiarę, to będzie ku temu okazja na ALFIE.

Jeżeli niewiele wiesz o Chrystusie, to podczas kursu będziesz mógł/mogła Go poznać i doświadczyć Jego miłości.

Nie zwlekaj , zgłoś swój udział w Kursie ALFA – na pewno nie będziesz żałować tej decyzji.

Ruszamy w niedzielę 03.03.2012r

Już niebawem kolejne informacje o ALFIE …