Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej

Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej

21 października w Chojnicach odbył się VI Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej. Obrazy, konferencje, modlitwy zakończyła Msza św. pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny.

Przedpołudniem liderzy i animatorzy wspólnot działających w poszczególnych parafiach wysłuchali konferencji asystenta kościelnego Rady Ruchów i Stowarzyszeń ks. kan. dr. Janusza Chyły.

Podczas pracy w grupach dyskutowano na temat aktualności i wierności charyzmatom poszczególnych wspólnot. W podsumowaniu pracy w grupach, która odbywała się  przy piętnastu stolikach dyskusyjnych zauważono, że wspólnoty mają ogromną rolę dla formacji zarówno samych ich członków jak i całych parafii. Misja ruchów, bractw, stowarzyszeń katolickich, mówiono dalej, ma za cel modlitwę, ewangelizację i wieloraką służbę w życiu Kościoła.

Dyskutowano również o zaniedbaniach, które nie omijają wspólnot kościelnych. Wśród nich uczestnicy kongresu wymieniali zaniedbywanie szczerego dialogu wewnątrz wspólnot i pomiędzy nimi. Podkreślano również zauważalne odchodzenie od charyzmatu poszczególnych grup kościelnych, zamykanie się we własnym gronie i zaniedbywanie stałej formacji, „co sprawia, że nie możemy być wiarygodnymi uczniami prawdy i świadkami miłości”, powiedziała współprowadząca kongres przewodnicząca Sekretariatu Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej Anna Maria Kolberg.

Popołudniowa część, poza konferencją dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Pelplińskiej ks. dr. Wojciecha Niemczewskiego, zdominowana była przez modlitwę. Ostatnim akcentem był udział uczestników kongresu w zakończeniu peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej, która przez miesiąc odwiedzała wszystkie dekanaty diecezji.

Na zakończenie kongresu i peregrynacji biskup pelpliński Ryszard Kasyna sprawował Mszę św. w bazylice w Chojnicach.

Zwracając się do licznie zebranych uczestników kongresu oraz innych wiernych, hierarcha zachęcał do naśladowania Jezusa i Maryi w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Kaznodzieja mówił: „w setną rocznicę objawień fatimskich Maryja pyta każdego z nas: czy chcecie ofiarować się Panu Bogu; czy chcecie ofiarować wasze siły, zdolności, by moc Jego Ewangelii docierała dziś do wszystkich ludzi, zwłaszcza do tych najbardziej zaniedbanych duchowo i opuszczonych; czy chcecie podejmować trud wyjścia do tych, którzy pogrążeni są w grzechu, którzy przeżywają rozpacz czy przestali być zupełnie wrażliwi na piękno i wyzwalającą moc Chrystusowej Ewangelii?”.

W kongresie uczestniczyło kilkaset osób. Tego rodzaju wydarzenia w diecezji pelplińskiej są organizowane co kilka lat. Jednym z trwałych śladów kongresu będzie trzecia edycja Informatora, który ma zawierać podstawowe informacje o wszystkich zorganizowanych grupach kościelnych działających na terenie diecezji.

Galeria zdjęć

źródła http://radioglos.pl